Nieuws & updates

Leden nieuws

Persbericht KuiperArnhem

Arnhem, 18 december 2016  De heer Camps, in het dagelijks leven o.a. bestuursvoorzitter van Berenschot in Utrecht, heeft de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen van KuiperArnhem vier aaneengesloten periodes bekleed. In de…

Arnhem, de juridische hoofdstad van Oost-Nederland

Minstens zo belangrijk als het acquireren van nieuwe bedrijvigheid is het behouden van bestaande. Er kwamen verontrustende berichten over een mogelijke verplaatsing van het gerechtshof. Uiteindelijk heeft de Raad voor de Rechtspraak, het orgaan dat…

Flow

Flow is een metafoor voor “een stroom die je meevoert”. Het refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn bezigheden en wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en…

Het veranderde landschap

De titel van deze column geeft vele mogelijkheden om een aantal zaken aan de orde te stellen. De keuze is dus bewust gemaakt.Het is inmiddels een bekend verschijnsel in de economie te weten: verstoring en…

Nieuwe website Servontyn Catering

Servontyn Catering heeft een nieuwe website gelanceerd: www.servontyn.nl. Een frisse, stijlvolle, heldere website die precies weergeeft waar ze als cateraar voor staan. Neem eens een kijkje in hun keuken!

De Rode Loper

Op donderdag 26 februari jl. werd de zevende rode loper bijeenkomst georganiseerd, ditmaal in de Eusebiuskerk. De rode loper bijeenkomst is een initiatief van Rijn IJssel, HAN, de gemeente Arnhem en OKA om nieuwe ondernemers…

Tweede bijeenkomst YOKA op IPKW

Leden en geïnteresseerden van YOKA, de jonge afdeling van OKA, waren dinsdag 21 juni te gast op een speciaal bedrijfsbezoek aan Allego op Industrie Park Kleefse Waard. Allego is gespecialiseerd in het realiseren van de…

OKA en Wegener Media gaan samenwerken!

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) slaat op media-gebied een nieuwe weg in en heeft gekozen voor een nieuwe mediapartner: Wegener Media BV. Dit is de grootste cross-mediale uitgever van regionale en lokale journalistieke media in Nederland.…

Swingende kickoff YOKA

Met een swingend concert van Wouter Hamel in Luxor Live werd de kick-off van YOKA, de jonge ondernemers-afdeling van OKA, besloten. Dik 30 jonge Arnhemse ondernemers hadden gevolg gegeven aan de oproep van bestuurslid Anke…