OVER ONS

Netwerk, lobby, business

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) is de grootste ondernemersvereniging van Arnhem en behartigt de belangen van rond de 300 aangesloten leden.

In die rol voeren wij de dialoog met de overheid en de politiek en nemen we deel aan diverse overlegorganen die bijdragen aan het economisch klimaat in de stad. Daarnaast organiseert OKA netwerkbijeenkomsten voor haar leden met als doel het stimuleren van de lokale economie en het uitwisselen van kennis.

OKA richt zich op alle ondernemers en ondernemingen in Arnhem en de aangrenzende gemeenten: Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Renkum, Westervoort, Rozendaal en Duiven.

ONTDEK

Onze terugkerende events

XL MEETING EN LEDENVERGADERINGEN

Tweemaal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden, de zogenaamde ‘XL Meetings’. Op XL bijeenkomsten nodigen wij aan de hand van actuele themaโ€™s interessante sprekers uit. Deze bijeenkomsten worden altijd bij grotere bedrijven gehouden en zijn altijd inclusief een hapje en een drankje.

OKA BUSINESSBIJEENKOMST

OKA houdt elke eerste maandag van de even maanden een bijeenkomst bij een van de leden, een in-house bijeenkomst. De eerste maandag van de oneven maanden is er een businessbijeenkomst tussen 17.30 en 19.30 uur. Deze businessbijeenkomsten worden gehouden bij de verschillende horecaleden die OKA heeft; check de agenda dus elke maand.

OKA LUSTRUM

In juni 2016 bestond OKA 40 jaar en vierde dat met een lustrumvoorstelling waarbij de leden en hun partners zijn uitgenodigd. Zie ook onder Nieuws & Updates.

OKA_logo Kleur
XS BIJEENKOMSTEN

Een aantal malen per jaar houdt OKA een ontbijt- of ย lunchbijeenkomst. De bijeenkomsten zijn kleinschalig van opzet (XS) en zijn bedoeld om echt even de tijd te nemen om elkaar te leren kennen en te praten over onderwerpen die te maken hebben met het ondernemerschap onder het genot van een heerlijke en eerlijke maaltijd. Je gaat met ca. 25 ondernemers aan tafel. Deze XS bijeenkomsten worden gehouden op diverse nader te bepalen locaties. Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis voor leden. Voor niet-leden vragen wij een kleine bijdrage.

BEDRIJFSBEZOEKEN

Regelmatig nodigen leden andere leden uit voor een bedrijfsbezoek. Een leuke gelegenheid om het bedrijf eens onder de aandacht te brengen. OKA ondersteunt haar leden hierbij in de communicatie . Dit gebeurt via onze nieuwsbrief en/of publicatie op de website.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Elk jaar houdt OKA voor haar leden een grote nieuwjaarsreceptie. Kijk op de agenda voor de eerstkomende.

NETWERK >

OKA is als netwerkorganisatie ook verbonden met de omliggende ondernemersverenigingen en ondernemersevenementen, waardoor de leden een groot en actief zakelijk netwerk tot hun beschikking hebben.

Bekijk ledenlijst

KENNISDELING >

OKA faciliteert kennisdeling voor haar leden onder andere door het organiseren van de vele interessante netwerkevenementen in en rondom Arnhem.

Bekijk agenda

BELANGENBEHARTIGING >

OKA zet zich in voor de verbetering van het economisch klimaat en voert in die rol de dialoog met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland.

Bekijk projecten

“Deze prachtige Arnhemse ondernemersvereniging heeft de stad Arnhem al veel goeds gebracht. Ik voel mij dan ook vereerd om voorzitter van deze vereniging te mogen zijn. Zodoende hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen om (zakelijk) Arnhem nog mooier te maken.”

Bart van MeerVoorzitter van 2008 t/m 2016