Elkaar ontmoeten, kennisdelen en belangenbehartiging: Samen sterk!

Lidmaatschap

We maken graag met je kennis tijdens een van onze bijeenkomsten! Kom gerust eens vrijblijvend langs en meld je hieronder direct aan.

Lid worden

VRIJBLIJVEND EEN EVENT BIJWONEN?

Ruim 250 bedrijven zijn al aangesloten bij OKA. Deze bedrijven komen allemaal uit Arnhem en directe omgeving.

Agenda liever direct als OKA-lid aanmelden? Meld je direct aan

Hoe werkt het

Meer informatie over het OKA-lidmaatschap.

€ 467, - 1 - 10 medewerkers
€ 525, - 11 – 50 medewerkers
€ 845, - 51 – 400 medewerkers
€ 1076, - > 401 medewerkers

TOEGANKELIJKHEID

Lidmaatschap is alleen mogelijk voor ondernemers die statutair gevestigd zijn in Arnhem of aangrenzende gemeenten. Tevens moet er een (economische) binding zijn met de stad Arnhem. Gemeenten zijn: Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Renkum, Westervoort, Rozendaal en Duiven. Ondernemers die voor het eerst lid worden (of niet de laatste drie jaar lid zijn geweest) betalen voor het eerste jaar de helft van het lidmaatschap, naar rato van de resterende tijd in dat jaar, afgerond naar kwartalen. Vanaf 1 januari in het jaar daarop geldt het normale tarief.

LOOPTIJD LIDMAATSCHAP

Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd. Opzeggen dient schriftelijk én voor minimaal 4 weken voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.

DEELNAME

Een lidmaatschap is bedrijfsgebonden. Andere medewerkers van het bedrijf kunnen dus ook gebruik maken van de talloze mogelijkheden die OKA haar leden biedt.