Archief

De Rode Loper

Op donderdag 26 februari jl. werd de zevende rode loper bijeenkomst georganiseerd, ditmaal in de Eusebiuskerk. De rode loper bijeenkomst is een initiatief van Rijn IJssel, HAN, de gemeente Arnhem en OKA om nieuwe ondernemers en nieuwe bestuurders van bestaande ondernemingen welkom te heten in de stad. Het is een bewezen goede formule die gemiddeld eens in de twee jaar plaatsvindt, afhankelijk van het aantal nieuwe ondernemers. De geïnviteerden kregen korte inleidingen van vertegenwoordigers van de organiserende partijen, te weten Diana de Jong namens HAN, Ben Geerdink namens Rijn IJssel, Hans Giesing namens de gemeente en ik namens OKA. Het was mooi om te ervaren hoe onderwijs, overheid en ondernemers (de drie O’s) met elkaar samenwerkten om ondernemers te verwelkomen. De kers op de taart was natuurlijk een bezichtiging van de Eusebiuskerk onder de bezielende leiding van Bert de Jong, door mij kort aangeduid als de meest commerciële koster van Nederland. Het is bewonderenswaardig hoe hij de kerk weer telkens weet aan te prijzen als icoon voor onze stad.

Het is goed om als Arnhemse ondernemer je te beseffen dat Arnhem zoveel te bieden heeft zeker als er vijftig enthousiaste “nieuwelingen” aan de poort rammelen. Burgemeester Kaiser droeg een behoorlijk steentje bij door met elke ondernemer kennis te maken en die vooral naar mij te verwijzen om lid te worden van OKA. Een mooie samenwerking.

Bart van Meer,
voorzitter OKA