Nieuws & updates

Prikbord

Ondernemers Ondersteuning

Ondersteuning nodig? Meld u aan voor een gesprek! We zien en horen van veel  ondernemers in Arnhem dat er behoefte is aan ondersteuning. Die willen we graag bieden. Ondersteuning in brede zin: bijvoorbeeld coaching, advies,…

Omgevingsvisie/Koersdocument

Half september is het koersdocument voor de Omgevingsvisie door het College vastgesteld. Het koersdocument  benoemt de ruimtelijke opgaven voor Arnhem en laat tevens een aantal prikkelende ontwikkelrichtingen zien.  De gemeente Arnhem vindt het belangrijk om…

Ontwikkeling Nieuwe Haven

Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Arnhem de visie op de Nieuwe Haven vastgesteld. Het besluit heeft als doel om de binnenvaart meer gebruik te laten maken van de Nieuwe Haven. Daarvoor moet…

Decemberactie Rijnstate

Om medewerkers in de zorg te bedanken voor hun tomeloze inzet tijdens de coronacrisis is het Rijnstate Vriendenfonds een bijzondere decemberactie gestart. Begin december worden de lichtjes in een speciale kerstboom voor de hoofdingang van…

WKR regeling

Benut u de mogelijkheden van de werkkostenregeling (WKR)? De Werkkostenregeling (WKR) is van invloed op allerlei facetten van uw onderneming. Al die facetten brengen voor u ongetwijfeld vragen met zich mee. Vragen die u bezig…

Het Arnhems Pakket lokaal – sociaal!

Een initiatief van OKA leden Peeze koffie, in samenwerking met Scalabor en Groene Rijders. De feestmaand komt er weer aan. Voor zomaar een cadeautje, een hart onder de riem of wil je je werknemers verrassen?.…

Nederlandse Ondernemers Academie

Oosterbeekse ondernemers starten modern ondernemersprogramma voor jongvolwassenen Eén op de drie studenten maakt uiteindelijk zijn studie niet af. Ruim 10% van de jongvolwassenen neemt een tussenjaar. Eenmaal op een Hbo valt 15% van de Havisten…

Pilot Innovatietraineeship Hogeschool Van Hall Larenstein

Heeft jouw bedrijf de wens om te innoveren? Heb je een innovatie- of onderzoeksvraag die aansluit bij de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel? Ben je op zoek naar jong talent om aan je…

Update evenementen

Helaas zijn de regels vanuit het RIVM wederom aangescherpt. Wij kunnen dan ook niet anders om deze regels in acht te houden en vinden het niet verantwoord om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Wanneer de regels…