Prikbord

Genomineerden Jan Terlouw Innovatieprijs 2020 bekend!

In onze nieuwsbrief van 5 maart j.l. heeft Stichting Kiemt een oproep gedaan om bedrijven te nomineren voor de Jan Terlouw Innovatieprijs. Uit alle aanmeldingen heeft Stichting Kiemt 3 baanbrekende innovaties geselecteerd voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2020. De drie duurzame en innovatieve ondernemingen zijn: Earn-E, BESE-products en Bedzzzy.
Op vrijdag 11 september 2020, tijdens het hybride congrestival The Future of Us, zullen deze 3 genomineerden gaan pitchen voor de jury onder voorzitterschap van Jan Terlouw zelf.

Wie zijn de juryleden, wat is de aanpak en de business modellen van de genomineerden?
Graag verwijzen wij naar bijgaand persbericht: PERSBERICHT NOMINATIES JTIP 2020