Nieuwsoverzicht

Zomerafsluiting A12 – A50

Zomerafsluiting A12/A50; nu nadenken over maatregelen
voorkomt vaststaan

 

Van 27 juli tot 6
augustus 2018 gaat de A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord (richting Utrecht)
volledig op de schop voor groot onderhoud en renovatie van het wegdek en de belijning.
Deze afsluiting heeft grote gevolgen voor alle verkeersstromen aan de
noordzijde van Arnhem. In goed overleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie, de
gemeente Arnhem en VNO-NCW Midden willen we gezamenlijk zoveel mogelijk voorkomen
dat de afsluiting van de snelweg ook de bedrijven in de regio afsluit.

 

Het overleg heeft al opgeleverd dat de afsluiting
plaatsvindt in de vakantieperiode, zodat het beroepsgoederenvervoer, zakelijke
rijders en woon-werk verkeer minder last hiervan ondervindt. Maar een
vakantieperiode levert ook extra vakantieverkeer op. Juist op deze doorgaande
weg vanuit Duitsland. Vakantiegangers die tussen 27 juli en 6 augustus
terugkomen uit Duitsland, zullen moeten omrijden. Hetzelfde geldt voor onze
buitenlandse gasten. Rijkswaterstaat is al druk in overleg met de ANWB en de Duitse
ADAC om deze communicatiekanalen optimaal te gebruiken. In Nederland zullen daarnaast
zoveel mogelijk media worden ingezet om mensen over de afsluiting te
informeren.

 

Toch zullen we niet kunnen voorkomen dat verkeer dat Arnhem
via de noordzijde benadert, vast komt te staan als bedrijven geen extra
maatregelen nemen. Immers de ‘normale’ ringweg via de westkant kan niet bereikt
worden, dus veel (doorgaand) verkeer op knooppunt Waterberg zal via de zogenaamde
Pleijroute van Arnhem Noord naar het zuiden of westen gaan..

 

Wellicht is deze vakantieperiode voor bedrijven een goede
kans om alternatieven voor (auto)mobiliteit uit te proberen. Slim werken
(flexibel of thuis) kan een oplossing zijn. Goede informatie over de afsluiting
naar medewerkers kan hen wellicht verleiden om juist nu een keer de (e-)fiets
of het openbaar vervoer te nemen. Ook carpoolen kan extra lange files
voorkomen.

Rijkswaterstaat zal ook zorgen voor goede routeinformatie
over alternatieve routes. Het opnemen van deze informatie op websites (voor
klanten) en intranet (voor medewerkers) kan ergernissen voorkomen.

 

Wil uw ondernemersvereniging, bedrijventerrein of bedrijf mogelijkheden
bespreken om bereikbaar te blijven of ziet u aanvullende mogelijkheden voor
anders mobileren en wilt u dit onderzoeken,
neemt u dan contact op met de Mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW Midden, Arno
van der Steen, 06 – 53 76 12 33

 

Meer informatie over de werkzaamheden : www.rijkswaterstaat.nl