Archief

Werkconferentie “De toekomst van Arnhem

Na het sluiten van het coalitieakkoord in april 2014 was in het vooruitzicht gesteld dat er een lange termijnvisie zou komen in de herfst van dit jaar, onder de titel “Arnhem Agenda”. Die lange termijnvisie lag er niet, maar er werd wel door burgemeester en wethouders een uitvoeringsagenda gepresenteerd, die een looptijd heeft tot 2018 (anders gezegd tot de volgende verkiezingen). Over het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda wil het niet hebben. Ik zou graag wat verder voor de lange termijn willen denken.

Burgemeester en wethouders hebben een werkconferentie georganiseerd, die heeft plaatsgevonden in het Olympus College op 29 november jl. Het doel is een beleid tot 2025 vast te stellen, met andere woorden een lange termijnvisie. Ongeveer 300 Arnhemmers, bestaande uit bewoners, ondernemers, instanties, raadsleden en ambtenaren, konden hun visie geven op vijf thema’s, te weten samenwerking, groen, creativiteit, innovatie en menselijke maat. Er werden die zaterdag vier sessies georganiseerd, te weten twee over “Wat willen we bereiken?”, één over “Hoe willen we dat bereiken?” en tenslotte “Wie gaat dat uitvoeren?”.

Het was een geslaagde bijeenkomst, die wel wat aan de lange kant was. De gemeente heeft partijen, die niet aanwezig waren bij deze werkconferentie, opgeroepen alsnog hun ideeën te spuien via www.meedoeninarnhem.nl. De bedoeling is uiteindelijk dat op 19 januari a.s. van 16.30 tot 19.00 uur in de stadshal van het Stadhuis de zogenaamde “Markt van de toekomst” plaatsvindt, waarin groepen die meewerken gewerkt hebben aan het verdiepen van de vijf bovengenoemde thema’s elkaar, de raad en de stad over de uitkomsten kunnen informeren en inspireren.

Deze werkconferentie is gebaseerd op de idee van G1000 Burgertop, een platform voor democratische innovatie die ontwikkeld is in België en daar succesvol is gebleken.

Het moet mij van het hart dat ik wel wat tweeslachtig ben over deze werkconferentie. Enerzijds is het goed om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen teneinde een goed beleid voor een periode van minstens 10 jaar te kunnen vaststellen, maar anderzijds kan ook gesteld worden dat naar aanleiding van de verkiezingen in maart 2014 politieke partijen een beleid moeten vaststellen dat gericht is op korte, middenlange en lange termijn. Zo doet elk zichzelf respecterend bedrijf dat ook. Het mag tevens niet zo zijn dat de uiteindelijke uitkomst een gemiddelde van allerlei aanbevelingen is. Gemiddelden zijn onvoldoende. Het gaat juist om beleid dat eruit springt. Uiteindelijk heeft voor mij wel de doorslag gegeven om mee te doen omdat personen die aan de zijkant blijven staan, geen recht van spreken hebben. Het enthousiasme van burgemeester Kaiser heeft bij velen ongetwijfeld een rol gespeeld om uiteindelijk ja te zeggen. OKA was in ieder geval tijdens de werkconferentie goed vertegenwoordigd door Peter de Haan en ondergetekende.

We zullen afwachten wat de werkconferentie gebracht heeft. Daarbij moet telkens gelden het belang van Arnhem. OKA is met name geïnteresseerd in een goed ondernemersklimaat omdat zij van mening is dat een dergelijk goed klimaat aan alle aspecten van de stad tegemoet komt, van werkgelegenheid tot aangenaam vertoeven in de binnenstad. Een lange termijnvisie is voor de stad onontbeerlijk. En als die visie er is, moet die ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, alleen ligt daar het gevaar van de politiek op de loer. Meer dan eens zijn lange termijnvisies door het belang van electoraal gewin bij verkiezingen vakkundig om zeep geholpen door politieke partijen. Arnhem heeft zich daarbij geen goede dienst bewezen. Arnhem verdient echter een zoveelste kans met een goede visie voor de lange termijn, die uitgevoerd wordt!