Leden nieuws

Visie

Als een onderneming duurzaam wil zijn en over decennia gerekend nog bestaansrecht wil hebben, is een visie onontbeerlijk. Een visie geeft het ambitieuze beeld wat je als onderneming wilt zijn. Je kijkt naar de directe omgeving om je heen en de kansen in de toekomst en beschrijft je gewenste droomsituatie. Zoals destijds de visie van Microsoft dat er op elk bureau een personal computer zou staan met Microsoft-software. Zo zou de visie van het grootste advocatenkantoor van Arnhem en Nijmegen kunnen zijn om binnen 5 jaar in de top 10-advocatenkantoren van Nederland te staan. Een visie moet uiteraard wel realistisch zijn, maar ambitieus genoeg om je te realiseren dat er heel veel moet gebeuren om het ideale beeld te bereiken. Pas als de visie is geïnventariseerd, kun je aan de slag met doelstellingen en strategie. Het zijn eigenlijk de basisprincipes die elke onderneming wel kent, maar waar je ook daadwerkelijk gevolg aan moet geven. Een onderneming zonder visie zal zich laten leiden door allerlei ad hoc mogelijkheden die zich voordoen – waar je uiteraard ook op moet ingaan – maar zal nooit een belangrijke speler worden.

Geldt deze theorie nu ook voor de gemeente Arnhem. Mijn stellige overtuiging is een bevestigend antwoord. Toen in mei 2014 het Collegeakkoord werd geformuleerd, heeft OKA direct laten weten aan een afvaardiging van het College van burgemeester en wethouders dat visie node werd gemist in dit akkoord. Daarop werd aangegeven dat eraan gewerkt zou worden en dat is ook gebeurd. Dit heeft geleid tot de Perspectiefnota, die echter niet de visie heeft waarop OKA gehoopt had. Waar willen we staan over 5 à 10 jaar. Hoe verstevigen we onze positie van culturele hoofdstad. Waarom zijn wij binnen 10 jaar tezamen met de gemeente Nijmegen de regio die het meest attractief is om te investeren. Er wordt door de gemeente ongetwijfeld met steeds minder middelen hard gewerkt, maar de echte visie voor de lange termijn ontbreekt nog. Dit is wat mij betreft een gemis en daaraan zou in ieder geval gewerkt moeten worden. Dat zal met Arnhemse stakeholders dienen te gebeuren.

De gemeente zal vooral moeten doorbouwen op haar Economische Agenda die in 2009 is geformuleerd en in 2013 is geactualiseerd. Deze bestaat uit het verder ontwikkelen van de sterke sectoren (zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn en toerisme en vrije tijd). Daarnaast worden de sectoren mode en vormgeving, alsmede energie en milieutechnologie verder ontwikkeld en gestimuleerd. Dat is een beleid wat je jarenlang kunt vasthouden en waarmee je als Arnhem ook verder kunt. Misschien dat 5 sectoren iets te veel van het goede is, maar het is in ieder geval een duidelijke weg naar de langere toekomst. Ik heb begrepen dat deze Economische Agenda dit jaar weer geactualiseerd zal worden. Ik roep ondernemers op om daar in grote getalen aanwezig te zijn. Laat je stem horen en geef aan wat je belangrijk vindt in deze stad om tot de top 10 van Nederland te gaan behoren.

Niet onvermeld mag blijven de oprichting van VECA (Vereniging Eigenaren Citycentrum Arnhem), een vereniging van (institutionele) beleggers/eigenaren van bedrijfspanden. Deze vereniging heeft in ieder geval een hele duidelijke missie, namelijk Arnhem binnen de kortst mogelijke tijd terugbrengen in de top 10 winkelsteden van Nederland. Daar is een hoop werk voor te doen, maar het is zeker niet onmogelijk als de wil er is.