Nieuwsoverzicht

‘Vergroening bedrijventerreinen verbetert uitstraling en leefbaarheid’

‘Vergroening
bedrijventerreinen verbetert uitstraling en leefbaarheid’

30-40% Van het bruto
Gelderlands product wordt gerealiseerd op bedrijventerreinen. Ze zijn dus
ontzettend belangrijk voor de economie. De zes open bedrijventerreinen zijn hotspots
van innovatie, vernieuwing en bedrijvigheid en genereren werkgelegenheid. Er
zijn enorme stappen gezet om schone, veilige en aantrekkelijke
bedrijventerreinen te realiseren. Vergroening is de volgende stap. Enerzijds
maakt het de bedrijventerreinen attractiever. Anderzijds is het noodzakelijk in
verband met hittestress. Het klimaat verandert, de terreinen zijn grijze
betonvlaktes. StAB, gemeente Arnhem en provincie Gelderland hebben de handen
ineen geslagen om vergroening van de zestien entrees van de zes open
bedrijventerreinen te realiseren. Dat heeft behoorlijk wat voeten in de aarde
gehad. Daarnaast heeft de gemeente subsidie beschikbaar gesteld aan elke
ondernemer die gevestigd is op één van de open bedrijventerreinen voor
vergroening van het eigen terrein. Op 18 april zet wethouder Economische Zaken,
Jan van Dellen, planten in de grond van het groenperk aan de entree De Overmaat
ter voltooiing van de vergroening van 16 entrees van de open bedrijventerreinen.
Wil je meer weten over vergroening van de bedrijventerreinen, zelf je eigen
terrein vergroenen of aanwezig zijn bij de feestelijke aangelegenheid neem dan
contact op met StAB via info@stab-arnhem.nl