Nieuwsoverzicht

Van Hall Larenstein eerste hogeschool met keurmerk MVO Hoger Onderwijs

Persbericht_-_Van_Hall_La…Van Hall Larenstein ontvangt
eerste Keurmerk MVO Hoger Onderwijs

Van Hall Larenstein is de
eerste hogeschool in Nederland die het Keurmerk MVO Hoger Onderwijs heeft
behaald. Wij hebben de ambitie de groenste hogeschool van Nederland te worden.
Het keurmerk wordt toegekend door Hobéon. Onze maatschappelijke impact is nu gevalideerd
en dat we op de goede weg zijn is nu bevestigd met het Keurmerk MVO.

MVO staat voor de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Voor verkrijging van
het keurmerk MVO is in april 2016 een hogeschool brede visitatie (organisatietoets)
uitgevoerd door Hobéon. In de zomervakantie hebben wij het beoordelingsrapport
ontvangen en is de officiële toekenning van het keurmerk MVO verleend door
Hobéon.

De MVO-auditcommissie heeft
vastgesteld dat Van Hall Larenstein het eerste niveau ‘toegewijd’ heeft
behaald. Dit betekent dat wij ons aantoonbaar hebben verbonden aan het dragen
van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, dit perspectief tot diep in de
organisatie communiceert en actief is beleid en processen hieraan aan te
passen. Van Hall Larenstein heeft op de relevant benoemde gebieden laten zien
dat zij de weg naar resultaten is ingeslagen. Onderaan het bericht vindt u een
aantal conclusies en aanbevelingen uit het beoordelingsrapport.

Het volgende niveau: ‘erkend’

Met het behalen van dit keurmerk
MVO is Van Hall Larenstein er nog niet. Voor 1 januari 2018 willen wij ook het
volgende niveau ‘erkend’ in ontvangst nemen. Dit houdt in dat wij op de
ingeslagen weg verdergaan, resultaten laten zien en over onze maatschappelijke
bijdrage en impact met de buitenwereld communiceren. Om de groenste hogeschool
van Nederland te worden heeft een sterke samenwerking tussen medewerkers, met
studenten, Green Office, duurzaamheidsteams, het werkveld en de omgeving hoge
prioriteit. Samen hebben wij de benodigde kennis in huis en kunnen we onze
impact op een duurzame samenleving versterken en zichtbaar maken.

Komende maand wordt duidelijk
welke inbreng en hulp nodig is vanuit de opleidingen, lectoraten, stafteams,
directies en het College van Bestuur. Het MVO implementatieplan gaat daarbij
helpen, maar de expertise komt vanuit de teams. Het MVO-beleid biedt ons het
inhoudelijke kader voor de verdere invulling van ons maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

Conclusies en aanbevelingen
uit het beoordelingsrapport

• In
het onderwijs is veel op gang gebracht via het behalen van drie AISHE sterren.
Stappen zijn gezet in de verwerking van duurzaamheid in de opleidingen. Een
integrale benadering van duurzaamheid in de opleidingen is een aandachtspunt.
Meer aandacht is nodig voor de P’s van People en Profit in het onderwijs.


Onderzoek van Van Hall Larenstein heeft het volgende MVO niveau ‘erkend’ al
bereikt. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is duidelijk zichtbaar in
de onderzoeksprogramma’s, de uitvoering en de samenwerking met maatschappelijke
partners.


Voor de internationaliseringsactiviteiten kiest de hogeschool voor aansluiting
bij de richtlijnen van de RVO voor verantwoord internationaal zaken doen.

• Op
de Planet-aspecten heeft de organisatie concrete doelstellingen om een neutrale
impact te hebben op haar fysieke omgeving. De hogeschool betrekt studenten en
medewerkers op het gebied van inkoop en milieubeleid. De verbinding tussen de
Profit, People en Planet in de bedrijfsvoering vraagt versterking.

• Het
auditteam stelt vast dat de hogeschool helder communiceert naar (potentiële)
studenten over de opleidingen. De impact van Green Office op studenten is nog
beperkt.

• De
samenspraak met maatschappelijke partijen op het gebied van MVO is aanwezig,
maar nog in ontwikkeling.

• Het auditteam is van oordeel, dat er op voldoende
terreinen beslissende stappen gezet zijn, met name op de kerngebieden voor een
instelling voor hoger onderwijs, namelijk onderwijs en onderzoek.