Archief

Vallen en Opstaan

Wij worden in deze tijd gevraagd en ongevraagd telkens op de hoogte gesteld van de stand van economie. Elk zichzelf respecterend financieel adviesbureau, bank of andere dienstverleners schroomt niet u als ondernemer te confronteren met de stand van de economie. Dat is een goede zaak. Het is echter wel een kunst om al deze cijfers te kunnen doorgronden. Dat is lang niet altijd even gemakkelijk.

De werkeloosheid is de laatste maanden gedaald. Weliswaar zijn het geen grote aantallen, maar hoopgevend is dat de werkeloosheid met name afneemt onder de 25 tot 45 jarigen. Het gevolg daarvan is dat het aantal lopende WW-uitkeringen eveneens afneemt.

In oktober zijn het aantal hypotheekaanvragen gestegen met 20 procent. Natuurlijk heeft dat ook tot gevolg dat er een forse toename is van het aantal verkochte woningen. In de maand september 2014 werd een stijging van bijna 40 procent verkochte woningen ten opzichte van september 2013. Ook is er een lichte stijging in de bouw.

Allemaal ingrediënten die als barometer duidelijk aangeven dat het beter gaat in Nederland en dus Arnhem en omgeving.

Daar staat echter tegenover dat de retail in zwaar weer verkeert. Wil de retail aan zijn omzettargets voldoen, dan kan dat alleen door forse kortingen te geven aan de consument. Dat kan in een conjunctureel minder moment heel goed werken, echter als het vlees op de botten al behoorlijk verdwenen is, wordt dat moeilijk. Loop eens door de binnenstad en praat eens met winkeliers. Menigeen klaagt.

Vaak wordt met de vinger gewezen naar overheden die meer zouden moeten doen. Dat is wat mij betreft maar de halve waarheid. Het ondernemer zijn kenmerkt zich immers door de eigen verantwoordelijkheid te nemen en dat betekent ook om tegenslagen te overwinnen. Ondernemers zouden meer kunnen samenwerken en hun scoop kunnen verruimen. Ik realiseer me dat het gemakkelijk is om dat neer te schrijven, maar dat is wel de waarheid.

De cijfers zijn wat tweeslachtig. Maar in het algemeen kan gesteld worden dat de economie in een opwaartse lijn zit, zij het met vallen en opstaan. Wat mij betreft mag het de groei van een puber zijn met grote groeistuipen waardoor ouders genoodzaakt zijn om twee keer per jaar nieuwe kleding te kopen. Die uitgaven komen het resultaat ten goede.