Archief

Uitnodiging Seminar Juridische Aspecten van Cloud Computing

Steeds meer organisaties maken gebruik van “cloud computing” (bijvoorbeeld SaaS) of overwegen hier gebruik van te maken. Steeds meer of vrijwel alle IT-leveranciers bieden ook clouddiensten aan. Er zijn dan ook volop ontwikkelingen op het gebied van cloud computing. Die ontwikkelingen doen zich op allerlei vlakken voor, waaronder ook op juridisch gebied. Steeds meer organisaties willen (langlopende) contracten sluiten voor het ontvangen van clouddiensten, vaak diensten die bedrijfscruciale systemen betreffen. Tijdens dit seminar gaan we in op de juridische risico’s en (recente) ontwikkelingen.

Het seminar vindt plaats op dinsdag 4 oktober a.s. in de nieuwe conferentieruimte van kantoor Arnhem en graag nodigen wij u hiervoor uit. Uiteraard staat het u vrij deze uitnodiging onder de aandacht te brengen van andere geïnteresseerden in uw organisatie of omgeving.

Alle informatie over het seminar vindt u onder deze link. Deelname is kosteloos, en u kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl, o.v.v. cloud computing.