Leden nieuws

Uitnodiging: Call to Action

Wat wordt uw bijdrage aan het techn(olog)isch onderwijs van uw toekomstige personeel?

 

De vraag naar techn(olog)isch geschoold personeel wordt steeds urgenter. Eind vorig jaar waren er naar schatting
van het UWV ruim 60.000 vacatures voor technische beroepen en meer dan 13.000 voor ICT. En deze aantallen
nemen de komende decennia alleen maar toe als we geen actie ondernemen.

 

Daarom brengen we in januari de drie O’s uit onze regio samen: onderwijs, ondernemers en de overheid. Om samen tot actie over
te gaan en het personeelstekort in onze regio een halt toe te roepen. Dit moment is niet zomaar gekozen: de overheid stelt nu geld beschikbaar om het techn(olog)isch vmbo te versterken. Dit geld krijgen we alleen als het bedrijfsleven intensiever gaat samenwerken met het onderwijs.
Tijdens de bijeenkomst in januari willen we samen met u concrete acties formuleren die leiden tot eigentijds techn(olog)isch onderwijs
dat afgestemd is op de eisen van het bedrijfsleven en de wensen en behoeften van jongeren. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan een
gezonde toekomst voor bedrijven in onze regio. Wij willen u van harte uitnodigen voor de bijeenkomst op 30 januari a.s.

Voor het programma en wijze van aanmelden verwijzen wij u naar de bijlage.

Techniek_Arnhem_Uitnodigi…