Nieuws

Uitnodiging: bijeenkomst voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV)

Het onderwerp ‘voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV)’ is al jaren een dominant thema; zowel op scholen maar ook verder in de samenleving. Er zijn al veel vorderingen gemaakt in het terugdringen van VSV. Maar toch zijn er ieder jaar landelijk weer ruim 20.000 jongeren tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie (niveau 2 opleiding mbo) het onderwijs verlaten. Jongeren zonder startkwalificatie hebben een slechtere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Ze komen vaak moeilijker aan het werk, lopen meer risico hun baan weer kwijt te raken en ondervinden regelmatig moeite om deel te nemen aan de maatschappij. Dat betekent dat we nog lang niet klaar zijn met onze opdracht. Ook voor de komende periode van vier jaar wordt er van iedere regio weer een regionaal plan VSV verwacht. Voor het vormgeven van dit plan hebben we elkaar nodig! Daarom organiseert het bestuur van het regionaal programma (een samenwerking van onderwijs en gemeenten) op donderdag 21 november vanaf 15.30 uur tot 19.00 uur een inspiratie- en expertisemeeting. Locatie Hotel van der Valk Duiven.
De inbreng van een breed georiënteerd gezelschap (bestuurders, directeuren, teamleiders, beleidsmakers, zorgcoördinatoren, wijkteams, jeugdzorg, andere uitvoerders én de jongeren ) moet leiden tot een breed gedragen programma, zodat we ook de komende vier jaar weer vol energie jongeren kunnen ondersteunen waar zij dat nodig hebben.
Daarnaast wordt ook het bedrijfsleven uitgenodigd! Gewoon eens meedoen in de workshops en ook van hun kant te horen hoe ze naar de thematiek kijken, m.n. bij aansluiting Onderwijs Arbeid

Wij stellen uw aanwezigheid en inbreng dan ook zeer op prijs.
donderdag 21 november vanaf 15.30 uur tot 19.00 uur een inspiratie- en expertisemeeting. Locatie Hotel van der Valk Duiven.
Hebt u vooraf een vraag, stuur die dan naar expertmeetingvsv@rijnijssel.nl (Rijn IJssel is contactschool VSV) Op dit mailadres kunt u zich ook aanmelden.