Nieuwsoverzicht

Talent gezocht, opleidingsprogramma samenwerking

Talent Gezocht,
Is een regionaal initiatief van Scalabor (regionaal arbeidsontwikkelbedrijf), en Rijn IJssel, in samenwerking met de gemeente Arnhem om op een duurzame manier uitvoering te geven aan de Participatiewet.

Deze wet die vanaf 1 januari 2015 van kracht geworden is moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. De succesfactor zit in de mate waarin de werkgevers, opleiders en begeleiders er in slagen om aan de ene kant de wensen van de werkgever te vertalen in een individueel scholingsprogramma waardoor toekomstige werknemers aan de ander kant goed voorbereid worden op een baan.
Het initiatief gaat uit van de wensen van de werkgever. Daarvoor wordt aan werkgevers gevraagd welke kennis en vaardigheden nodig zijn om in een bepaalde sector te kunnen werken.

(specifiek voor de sectoren: schoonmaak, horeca, dienstverlening & zorg, (detail)handel, logistiek)

De initiatiefnemers vertalen dat in een opleidingsprogramma. Samen met het bedrijf wordt het opleidingsprogramma uitgevoerd. Dat gaat deels op school, deels in een simulatieomgeving en deels bij het bedrijf. Op deze manier wordt de kandidaat in een jaar tijd voorbereid op zijn toekomstige baan, maar gaat hij/zij al na 12 tot 20 weken bij het bedrijf aan de slag. Zo leren het bedrijf en de toekomstige werknemer elkaar in een vroeg stadium kennen volgens een programmalijn waar het bedrijf zelf vanaf het begin ook inhoudelijk bij betrokken is.

De initiatiefnemers vragen van u de volgende inzet:
Gevraagde inzet van het bedrijf:
1. Aangeven welke kennis en vaardigheden nodig zijn: via gesprek en eventueel deelname aan een workshop 10 uur
2. Begeleiding van kandidaten tijdens het programma 20 weken van 4 dagen gemiddeld 1 uur per dag = 80 uur
3. Plaatsingsgesprek en werkzaamheden over in dienst nemen kandidaat 10 uur

In het totaal is dit een inzet van 100 uur per kandidaat. Als uw bedrijf over een periode van 4 jaar mogelijkheden heeft om meerdere kandidaten in dienst te nemen wordt het aantal in te zetten uur per kandidaat met 100 vermenigvuldigd. Dus bij 2 kandidaten wordt het 200 uur, bij drie 300 uur etc.
Graag vernemen wij van u of u geĆÆnteresseerd bent in een dergelijke samenwerking in dit project, en misschien al op welke inzet we mogen rekenen vanuit uw bedrijf of instelling.

(uw reactie kan gestuurd worden naar: i.kluitman@scalabor.nl)
Na uw getoonde belangstelling nemen we graag contact met u op om een en ander door te nemen.

Meer informatie over dit project?
U kunt ook contact op nemen met: Irma Kluitman, Scalabor en/of Marjan van den Broek of Wouter Groothedde,Ā Rijn IJssel