Nieuwsoverzicht

StAB Klimaatcafe

Klimaatcafé – ‘Naar klimaatbestendige bedrijventerreinen’

Samen zorgen voor aantrekkelijke, groene bedrijventerreinen
Veel van de Arnhemse bedrijventerreinen vormen hitte-eilanden op de hittekaart. Dit komt door de verstening van
de buitenruimte in combinatie met grote donkere dakoppervlakken, waar de temperatuur wel kan oplopen tot 80°C.
Hierdoor moet er overmatig gekoeld worden in de gebouwen en is het verblijfsklimaat in die gebieden verre van
optimaal. Ook het regenwater kan tijdens piekbuien moeilijk zijn natuurlijke weg vinden door de verharding,
waardoor het riool overbelast wordt.

In 2050 moeten alle steden klimaatbestendig zijn en deze opgave is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Voor de bedrijventerreinen dienen de gemeente in samenwerking met de ondernemers de terreinen te vergroenen.
Het landschapsarchitectenbureau Veenenbos en Bosch heeft in opdracht van de Stichting Arnhemse
Bedrijventerreinen (StAB) een vergroeningscatalogus gemaakt voor de bedrijventerreinen. Inmiddels hebben enkele
ondernemers een aantal vergroeningsmaatregelen uit de catalogus uitgevoerd.

Denk tijdens het klimaatcafé op 7 juni mee met ontwerpers, ondernemers en gemeente over hoe bedrijventerreinen
klimaatbestendig gemaakt kunnen worden. Er komen inspirerende voorbeelden langs en er wordt onderzocht of er
een verdienmodel is voor vergroening. Want ondernemen is niet alleen de wereld verbeteren.

Datum: donderdag 7 juni 2018
Tijd: 16.30 – 18.00 uur, deuren open 16.00 uur
Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20 onder P-garage Rozet
Entree gratis

Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers over hoe we
de stad samen meer klimaatbestendig kunnen maken.
Het platform verbindt bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden
met elkaar in lopende projecten en nieuwe initiatieven. Het is een
netwerkaanpak die met kleine lokale investeringen en aanpassingen grote
opbrengsten genereert. Iedereen kan bijdragen om de stad klimaatbestendig te
maken. Buiten het voorkomen van schade levert dit bijkomende voordelen op;
de stad wordt groener en aantrekkelijker, de luchtkwaliteit verbetert,
biodiversiteit neemt toe, bewoners voelen zich gezonder en gelukkiger.
www.arnhemklimaatbestendig.nl