Archief

Soms lukt het niet, soms wel!

In februari ging de Stichting Binnenstad Management Arnhem (SBA) failliet. Het ondernemersfonds (Stichting Ondernemersfonds Arnhem) was niet bereid om SBA verder subsidie te verlenen voor een bedrag van € 400.000,– en daarop besloot de gemeente om haar bijdrage van € 50.000,– ook niet te verstrekken. Op zich een logisch verhaal waarbij SOFA gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheden die ze heeft om als zelfstandig orgaan te beslissen over subsidie zonder ruggenspraak. De middelen van het ondernemersfonds zijn afkomstig van een opslag van de onroerende zaakbelasting, zakelijk.

 

Een aantal ondernemers in Arnhem, waaronder mij zelve, hebben het voortouw genomen om een nieuw bestuur samen te stellen die bereid zouden zijn een nieuwe stichting op te richten teneinde de werkzaamheden ten behoeve van een goed binnenstadmanagement in Arnhem wederom te starten. Goed binnenstadmanagement in Arnhem is onontbeerlijk om de verbondenheid en de communicatie tussen ondernemers te bevorderen maar bovendien om een aantal vrij basale zaken te regelen van feestverlichting tot bloembakken. Op dit moment moet bijvoorbeeld ook gecommuniceerd worden dat de Market Garden in september wederom goed georganiseerd zal worden waarbij we hopen vele bezoekers naar de stad te trekken zoals dat ook vorig jaar succesvol is gelopen.

 

Het was frustrerend te moeten ervaren dat SOFA de subsidieaanvragen van €400.000,– heeft afgewezen. Het plan bleek in haar visie niet deugdelijk te zijn. Ik constateer dat er allemaal goedwillende mensen rond de tafel zitten maar het niet lukt om tot een consensus te komen. Dit is me niet vaak overkomen maar het is een slechte zaak voor de stad. Het binnenstadmanagement moet zo spoedig mogelijk nieuw leven worden ingeblazen. Misschien dat ook andere ondernemers maar eens de handschoen moeten oppakken als het maar snel gaat. Ook de wethouder Binnenstad, Hans Giesing, heeft hier wat mij betreft een hele duidelijke rol in.

 

Er zijn echter ook goede opbouwende zaken te melden. Zo is er een initiatief ontstaan door Josser Dekker en Marieke van Kessel om Market Garden ook dit jaar weer te herdenken. De gemeente heeft daar een mooi budget voor vrij gemaakt en ook het ondernemersfonds heeft een subsidieaanvraag voor € 100.000,– beloond. Het belooft weer een mooie septembermaand te worden waarin we vele Nederlanders maar vooral buitenlandse gasten naar Arnhem laten komen om de Market Garden te herdenken. Een mooi initiatief van gemeente tezamen met ondernemers. Ik ben in ieder geval blij dat er ook nog dingen op een vrij makkelijke manier kunnen slagen.

Bart van Meer,
voorzitter OKA