Nieuws

Reinigingsrecht gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem heeft samen met Platform Binnenstad Arnhem gezocht naar een nieuwe vorm van inzameling van restafval voor ondernemers in de binnenstad. Inmiddels is het voorstel voor invoering van het zogenoemde ‘reinigingsrecht’ door de gemeenteraad aangenomen en gaat dit 1 januari 2020 van start.
Bijlage: 20191114 Document Reinigingsrecht