Nieuwsoverzicht

Partnership VHL met gemeente Arnhem Arnhem en HAN

Met de gemeente Arnhem en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) woensdag 13 mei afspraken gemaakt om Arnhem nog nadrukkelijker op de kaart te zetten als studiestad. Peter van Dongen (CvB-voorzitter Hogeschool VHL) zette samen met burgemeester Herman Kaiser en HAN-bestuursvoorzitter Kees Boele een handtekening voor nauwere samenwerking.

Uitgangspunt van het partnership is het besef dat onderwijsinstellingen en hun studenten belangrijk zijn voor Arnhem. Studenten zorgen voor innovatie, werkgelegenheid en dynamiek in de stad. In 2014 sloot de gemeente Arnhem al een partnership met ArtEZ, de hogeschool van de kunsten.

Campusontwikkeling
In het partnership zijn afspraken gemaakt op verschillende gebieden. Zo wordt gesproken over het zorgen voor voldoende woonruimte voor studenten. De komst van bijna 300 studentenwoningen in het voormalige Rijkswaterstaatkantoor in Presikhaaf is daarvan een goed voorbeeld. Ook de ontwikkeling van een ‘gezamenlijke’ campus staat hoog op de agenda, waarbij wordt gedacht aan een betere bereikbaarheid ervan. Bijvoorbeeld via een snelfietspad tussen Arnhem en Velp en eventueel het verplaatsen van NS-station Presikhaaf in oostelijke richting.

Ook de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en de gemeente zal worden versterkt. Verder wordt er concreet gesproken over een gezamenlijk programma in de binnenstad tijdens de introductieweek van het nieuwe hogeschooljaar.

Bruisende studentenstad
“Niet veel steden kunnen bogen op een combinatie van onderwijssectoren zoals die in Arnhem te vinden is: een hogeschool voor de kunsten (ArtEZ) een hogeschool binnen het groene domein (Hogeschool VHL) en een multisectorale hogeschool als de HAN”, aldus Peter van Dongen. “Dat dit tot inspirerende cross-sectorale initiatieven leidt, is evident. Hogeschool VHL en de HAN werken in toenemende mate samen als het gaat om ondernemerschap en activiteiten binnen de watersector. In de samenwerking met ArtEZ zien we volop mogelijkheden op het meer creatieve vlak, bijvoorbeeld met onze opleiding Tuin- en Landschapsinrichting.”

“Het initiatief om als onderwijsinstellingen de handen ineen te slaan en samen met de gemeente Arnhem een bruisende studentenstad neer te zetten, juichen we van harte toe. Een aantrekkelijk studentenleven, betaalbare studentenwoningen op een internationale campus en een betere bereikbaarheid maken van Hogeschool VHL een aantrekkelijke plek om te gaan studeren. Vandaar dat we vandaag met volle overtuiging onze handtekening hebben gezet onder het convenant met de gemeente Arnhem.”