Nieuwsoverzicht

Opzet fonds voor startende ArtEZ-studenten-ondernemers

De academie Dans&Theater van ArtEZ Hogeschool voor de
kunsten wil een laagdrempelig fonds waar studenten kleine bedragen kunnen
aanvragen om buiten het curriculum projecten te kunnen realiseren. En dus
kunnen starten met ondernemen tijdens de studie. Daarvoor willen we twee soorten
onderwijsvouchers uit gaan geven: 


Lowprofile: studenten kunnen met een
plan met begroting op één A4’tje een bedrag aanvragen van maximaal €300. Uitsluitsel binnen 2 weken. Betreft
alleen out-of-pocketkosten. Tegenprestatie is een (video-/foto-)verslag op
website of facebook.

Opgeschaald: studenten vragen
een groter bedrag aan. Hiervoor moeten ze een steviger plan neerleggen met
bijpassende begroting. Dit plan wordt beoordeeld door een kleine commissie,
toekenning duurt iets langer. Bovendien wordt een grotere tegenprestatie
verwacht. Dit kan in materiele en/of immateriële vorm zijn. De bedoeling is dat
de studenten zodra ze afgestudeerd zijn, iets terug doen voor hun opleiding,
voor de studenten-alumni-gemeenschap. Dat kan een geldelijke donatie zijn, maar
ook een lezing, een workshop, het aannemen van stagiaires, mee denken met
verbeteringen voor de opleiding, etc.

 

Community

 

Studenten die geld krijgen, worden automatisch onderdeel van
een community; een groep, een netwerk van studenten, docenten, medewerkers
alumni en andere betrokkenen bij de academie waarbinnen het uitwisselen van
kennis, kunde, ervaring, contacten, diensten en middelen centraal staat.

Het idee van de community is dat als je iets geeft, je –
vroeg of laat – ook weer iets terugkrijgt. Het is dus van belang te zorgen dat
het voor alumni lonend is betrokken te blijven bij deze club. Zo kunnen ze
stagiaires werven, hun netwerk onderhouden of uitbreiden en op de hoogte
blijven van de nieuwste ontwikkelingen – zowel binnen het werkveld als vanuit
het onderwijs. Daarom wordt ieder jaar een symposium georganiseerd voor alle
leden van de community. Sprekers kunnen dan voor een groot deel leden uit
diezelfde community zijn, evt aangevuld met mensen van daarbuiten.

 

Partners gezocht

Een Hogeschool heeft niet de middelen om een dergelijk fonds
op te zetten. Daarom vraagt ArtEZ ondersteuning bij partners in Arnhem die dat
wel kunnen realiseren. Dat kunnen bedrijven, particulieren, organisaties zijn.
Deze partners zijn geïnteresseerd in kunst en ondernemen. En zijn bereid een bedrag
van € 2.500 bij te dragen aan het fonds. De RABO bank Arnhem heeft de eerste
bijdrage toegezegd.
Voor deze kansen die de partners onze studenten bieden geven wij het volgende
terug:

–        
directe betrokkenheid bij de academie Dans &Theater
van ArtEZ en genieten van de innovatieve inzet van jonge mensen

–        
mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief
podiumkunstenaars in te huren

–        
mogelijkheid om een vraag uit het bedrijf te
laten challengen door een groep studenten

–        
jaarlijks een theaterdiner met de beste
voorbeelden uit de ondernemende beroepspraktijk.

 

Doel: een jaarlijks
gevuld fonds

Wij zouden graag een fonds van ca € 25.000 per jaar willen
vullen. Om daarmee jaarlijks 40 studenten de ervaring te geven om alvast
tijdens de opleiding te ondernemen. Het betreft hier studenten van de
dansopleiding, studenten van de
toneelschool, studenten van de opleiding docent dans en docent theater.

 

Kick off

Om ons doel te bereiken willen we, samen met de RABO bank
Arnhem, mogelijke partners uitnodigen voor een eerste kick off van het fonds. Wij
bieden de Partners een spannende avond in een van onze dansstudio’s bij ArtEZ.
Met diner en voorstellingen. Tussendoor ontvouwen we onze plannen en vragen we
reflectie daarop. En in een later stadium vragen we of de mogelijke partners
ook echt partner willen worden.

Alles speelt zich af op donderdag 26 oktober tussen 18 en 21
uur.

Informatie bij BArt Huydts, directeur Art Business Centre, op B.Huydts@artez.nl