Archief

Nieuwjaarsspeech Peter de Haan

Welkom voor alle OKA
leden! U bent op de tweede dag van het jaar al weer in groten getale present,
welkom ook aan tal van speciale genodigden, zoals bestuurders van collega
ondernemersverenigingen, gemeenteraadsleden en een speciaal welkom aan ons
stadsbestuur, hier vandaag vertegenwoordigd door waarnemend burgemeester Boele
Staal en de wethouders Ine van Burgsteden en Ron König.

Zin in 2017. Dat is het
thema van deze nieuwjaarsbijeenkomst. We hebben alle reden optimistisch te
zijn, er gebeuren mooie dingen om ons heen en ik zal daar zelf dadelijk wat
uitgebreider bij stil staan.

Maar OKA kan en doet het
niet alleen, ook daarover zal het vanavond gaan. In die gedachte leek het ons
daarom gepast om vanavond wethouder Ron König te laten vertellen wat dat
optimisme voor Arnhem betekent en hoe de vernieuwde economische koers van
Arnhem daarin past. Dus u gaat hem ook op het podium zien.

Maar ook als vereniging
hebben we zin in 2017. Als bestuur barsten we van de nieuwe ideeen en
initiatieven en plannen en daar gaat Andrea later van alles over vertellen.

Goed.

Dames en heren, het gaat
goed met de Nederlandse economie. De laatste maanden worden we bestookt met
economisch nieuws waarvan het een nog rooskleuriger is dan het ander.

Of het nu gaat om de werkloosheid,
het begrotingstekort, het vertrouwen van consumenten, het vertrouwen van
producenten, de consumptie, noem het maar op. Alle seinen lijken op groen te
staan voor groei. En dat is mooi nieuws voor velen, en niet in de laatste
plaats voor ons ondernemers.

Ook dichterbij huis zien
we de signalen van een opbloeiende economie met regelmaat voorbij komen. In
september presenteerde de Economic Board de eerste economische kwartaalbarometer
waarin de stand van de economie in de regio Arnhem Nijmegen wordt geduid. En
die eerste resultaten logen er niet om: kijkend naar cijfers over ondernemersvertrouwen,
omzetgroei, personeelsgroei: allemaal staan ze ver in het groen. Dus ook voor
de regio lijkt te gelden: optimisme alom.

En kijken we dan nog
dichterbij huis, dan zien we ook hier het bewijs dat het vertrouwen in de
economie groeit. Zo konden we onlangs lezen dat het bezoek aan de Arnhemse
binnenstad ook weer in de lift zit.

Zoals u ziet goede
rapportcijfers alom, maar wie echt wil weten hoe het ervoor staat, praat toch
het beste persoonlijk met ondernemers en ook daar hoor je positieve verhalen.
Sommige ondernemers die ik heb gesproken reppen zelfs over 2016 als het beste
jaar sinds tijden. Reden genoeg dus om zin in 17 te rechtvaardigen.

——

Maar er is meer reden om
’zin in 17’ te hebben. Verlaten we even de economie, dan zien we dat Arnhem en
de regio ook op andere gebieden de smaak te pakken hebben.

De zuidelijke binnenstad
ondergaat op dit moment een ware metamorfose en daar was het gebied na jaren
van plannenmakerij hard aan toe. Hopelijk leidt het er ook toe dat de mooie
Rijn wat meer de binnenstad in komt.

En over de Rijn
gesproken: de stad kan eindelijk ook verder met de invulling van Stadsblokken
Meinerswijk. Het kostte weliswaar een referendum om zover te komen, maar niets
lijkt een mooie ontwikkeling van het gebied nu nog in de weg te staan.

De Eusebiuskerk, toch een
van de parels in de stad, hoorde in november eindelijk dat het Rijk de
benodigde miljoenen voor de restauratie van de toren beschikbaar stelt. En…
geloof het of niet, dat betekent dat de steigers rondom de toren in 2019 tot
het verleden zullen behoren. En dat is mooi want in dat jaar vindt de 75-jarige
herdenking van de Slag om Arnhem plaats en de kerk is een belangrijk symbool
geworden van die historische slag uit de Tweede Wereldoorlog.

Met betrekking tot
Airborneherdenkingen is er trouwens meer positief nieuws te melden. Dit jaar
vond voor de 3-de keer de Bridge to Liberation Experience plaats, een succesvol
evenement rondom de John Frostbrug dat er naar streeft om in 2019 uit te
groeien tot een landelijk event waarmee Arnhem op de nationale
herdenkingskalender komt te staan.

Qua succesvolle events
hadden we het afgelopen jaar sowieso niet te klagen. Ik noem er een paar: in
mei kleurde de stad roze en waren we, samen met ruim 60.000 bezoekers, een
weekend lang in de ban van de Giro d’Italia. Een maand later opende de koning
de Sonsbeek tentoonstelling waar deze zomer zo’n 140.000 bezoekers op afkwamen,
en iets kleiner, maar zeker het vermelden waard is het evenement Innovate dat
samen met de open dag IPKW en de Techniekdag in september zo’n 20.000 bezoekers
mocht verwelkomen. Mooie activiteiten die de stad en de omgeving smoel geven en
op de kaart zetten.

En ook komend jaar staan
er al weer een paar nationale en internationale gebeurtenissen op de evenementenkalender.
Bijvoorbeeld Velocity, wereldwijd de grootste conferentie op het gebied van
alles wat met fietsen te maken heeft. In mei is Arnhem samen met goede buur
Nijmegen de gastheer voor dit grote event. Iets later in het jaar, in September,
opent het Openluchtmuseum de nieuwe Canon van Nederland tentoonstelling en van
wat ik van de plannen heb gezien kunnen we dan stellen dat in Arnhem alsnog HET
enige echte museum over de Nederlands geschiedenis is gevestigd.  We mogen het dan misschien geen Nationaal
Historisch Museum noemen, maar het is het feitelijk wel.

Kortom, er gebeurt nogal
wat in het Arnhemse en dat is goed voor de stad en haar inwoners, goed voor de
reputatie en dus goed voor ondernemend Arnhem.

Als OKA zijn we blij met
deze ontwikkelingen. Wat ons daarbij bijzonder positief stemt is dat we op
allerlei terreinen zien dat regionale samenwerking echt op gang komt. Ik noemde
al Velocity, het wereldwijde fietscongres. Als Arnhem of Nijmegen alleen hadden
gestaan in hun pogingen deze conferentie naar onze regio te krijgen, dan waren
ze daar waarschijnlijk niet in geslaagd. Door de handen ineen te slaan slaagden
ze echter wel in hun missie.

Een ander sprekend
voorbeeld is de Economic Board die in september het licht zag. De Economic Board
is een uitstekend samenwerkingsinitiatief met als doel de regionale driehoek
Arnhem-Nijmegen-Wageningen economisch op de kaart te zetten. Door de krachten
te bundelen kunnen ze onze regio, met de peilers Food, Health en Energy,
profileren met mooie getallen, zoals 1.000.000 inwoners en 440.000 banen. Dat
zijn mooie cijfers die internationaal ook indruk maken en die je als
middelgrote stad afzonderlijk nooit zou kunnen presenteren.

En op de valreep van het
nieuwe jaar zagen we ook de oprichting van Legal Valley, nog zo’n
interregionaal samenwerkingsverband, maar deze keer gericht op het verbinden
van de vele juridische partijen in onze regio.

Bij veel van de zojuist
genoemde samenwerkingsinitiatieven was OKA betrokken. Wij geloven dan ook erg
in dit soort coalities. Wil je als stad verder komen, kijk dan buiten de
stadsgrenzen om, werk samen waar het kan, maak je eigen belang een keer ondergeschikt
aan het regionale belang. Dat betekent niet dat je je op zij laat zetten, hou
vast aan je eigen kracht en trots, maar als je over je eigen schaduw heen durft
te denken en te handelen, dan betaalt zich dat ook weer terug.

En als het gaat om
regionale samenwerking, is er een onderwerp waar we speciale aandacht voor
vragen en dat is mobiliteit. Met het aantrekken van de economie zien we ook de
files weer ontstaan en helaas behoort Arnhem en omstreken tot de Nederlandse
regios waar het verkeer weer als eerste vaststaat. Het zou zonde zijn als deze
files de huidige economische groei zouden afremmen. We doen daarom ook een
serieus beroep op het stadsbestuur het onderwerp mobiliteit de juiste
prioriteit te geven en we gaan het zonder meer agenderen in ons periodieke overleg
met wethouder Konig.

Daarnaast doen we vooral een
beroep op het stadsbestuur en de Arnhemse politiek om de stad te laten profiteren
van de herstellende economie en mee te varen op de golven van optimisme. Daarbij
hoort een stabiel gemeentebestuur en we hopen dan ook van harte dat we wat dat
betreft in 2017 in wat rustiger vaarwater terecht komen. Wel wensen we in dit
licht burgemeester Herman Kaiser een spoedig herstel en snelle terugkeer toe.

We vragen het echter ook
omdat we op weg zijn naar gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en in zo’n jaar
voorafgaand aan de verkiezingen hebben politici nog weleens de neiging om in
zichzelf te keren en het partijpolitieke belang te laten prevaleren boven het
algemene stadsbelang. Onze oproep luidt dan ook: doe dat niet, en eigenlijk geldt
ook hier: in het belang van de stad, durf over je eigen belang heen te stappen.

Dames en heren,
resumerend: als OKA zijn we positief over de toekomst, alle economische lichten
staan op groen, er gebeuren mooie dingen in en om Arnhem en niks staat ons
eigenlijk in de weg om er een prachtjaar van te maken. Als iedereen daarvan doordrongen
is en als iedereen meewerkt, dan wordt 2017 inderdaad een jaar om zin in te
hebben!  Dank u.