Archief

Nieuwjaarsspeech Andrea de Boeij

Beste leden, wij hebben Zin in ’17!

Laat ik beginnen met u een inspirerend, succesvol maar vooral een heel gezond nieuwjaar te wensen.

Wat mag u het komende jaar van OKA verwachten!

Het afgelopen jaar is er een ledentevredenheidsonderzoek uitgevoerd door studenten van de HAN. In het verlengde daarvan hebben we een brainstormsessie met een aantal leden gehad. Daaruit kwam een aantal nuttige verbeterpunten naar voren. Vervolgens hebben we als bestuur een zogenaamd BOT-overleg gehad: een Benen op Tafel-overleg, om te bepalen hoe we die punten gaan toepassen. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete zaken.

Wat gaan we hier concreet mee doen?

Wij gaan door met wat u waardeert en wij zullen een aantal verbeterpunten doorvoeren die uit het ledentevredenheidsonderzoek zijn gekomen.

OKA is zowel een:

–         organisatie die opkomt voor de belangen van de Arnhemse ondernemers, als een

–         organisatie die kennis deelt, als een

–         netwerkorganisatie

Drie verschillende dingen dus, die de Arnhemse ondernemers hoe dan ook tot voordeel dienen.

We gaan u hier meer bij betrekken. Wij willen dat OKA meer voor, door en van de leden wordt en u het meest optimale uit u lidmaatschap haalt.

Wij gaan hier vanavond direct een start mee maken. Ik kom hier aan het eind bij u op terug.

Ik neem u mee langs deze drie punten waar OKA voor staat.

Belangenbehartiging

We gaan onverminderd door met uw belangen te behartigen.

We voeren gesprekken en hebben bijeenkomsten met wethouders en fractievoorzitters. Deze bijeenkomsten gaan wij vooraf aan u kenbaar maken om ideeën en suggesties van u te kunnen horen. Achteraf krijgt u feedback over de uitkomsten – voor zover het politiek toegestaan is natuurlijk.

Dit jaar is een belangrijk jaar. In 2018 zijn de gemeentelijke verkiezingen. OKA schrijft dan altijd in het jaar daarvoor een advies voor het nieuwe college.

De fractievoorzitters hebben ons verzocht om voor de zomerrecces dit advies al te overhandigen. Dit is eerder dan wij normaal gesproken doen. Wij geven hier graag gehoor aan en willen graag uw input voor dit advies. Welk advies wilt u meegeven aan het nieuwe college? Wij horen het graag.

We blijven samenwerken met de andere ondernemersverenigingen en organisaties, zoals het Binnenstadsplatform Arnhem, StaB, The Economic Board en VNO-NCW. We hebben allemaal onze eigen belangen maar ook gezamenlijke belangen. Samen staan we sterker.

Kennisdeling

We hebben een goede samenwerking met de hogescholen, RijnIJssel en ArtEZ. Hier kunt u als ondernemer van profiteren. U kunt naar de diverse bijeenkomsten die door de HAN georganiseerd worden. Vergeet ook niet de OKAdemie die wij samen met RijnIJssel organiseren. Interessant voor studenten en ondernemers.

In het bijzonder noem ik dat OKA komende september samen met de HAN een Engelstalige business bijeenkomst over internationaal zakendoen organiseert. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

Kennisdelen faciliteren we door kleinere bijeenkomsten te organiseren in de vorm van specialistenlunches of ontbijtsessies. Er is meer mogelijk denk aan workshops of denk aan speeddates. Als u uw kennis wilt delen of heeft u behoefte aan bepaalde kennis, meld het ons. Wij organiseren hiervoor dan een bijeenkomst. Zo kunnen we meer op uw behoefte en wensen ons programma invullen.

Eén keer per jaar halen we een absolute topspreker naar Arnhem, exclusief voor OKA-leden.

Netwerkorganisatie

Qua communicatie zetten we de OKA-pagina’s op de achterkant van het Arnhem-katern van de Gelderlander voort. OKArnhem blijft vier keer per jaar uitkomen en zal meer verdieping krijgen. Het wordt minder een clubblad en meer een ondernemersblad met diepgang en achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan de visie van een ondernemer, of een inzichtelijk verhaal over hoe hij of zij bepaalde problemen heeft overwonnen.

Op de social media blijven we zeer actief met;

–         de serie portretten van nieuwe leden en bestaande leden op Facebook;

–         de actualiteiten op Twitter.

We overwegen om ook op Instagram actief te worden. Op die manier kunnen we ook (andere) ondernemers bereiken.

Vorig jaar hebben we YOKA opnieuw vorm gegeven. We gaan hier dit jaar uiteraard mee door. We organiseren speciale YOKA bijeenkomsten zoals vorig jaar bij Luxor Live en IPKW, maar ook kleinere bijeenkomsten en bijeenkomsten om een samenwerking en synergie met OKA leden te kunnen bewerkstelligen. Dit alles onder bezielende leiding van Anke Polman. Zoals jullie weten zal zij een tijdje uit de running zijn omdat zij in blijde verwachting is. Dan zal Anne-Marije Buckens Anke vervangen tot Anke weer terugkeert.

Door o.a. business bijeenkomsten, op de eerste maandag van de maand, om-en-om in Le Jardin houden, en in-house bij leden te organiseren. Vindt u het leuk om een in-house bij u te organiseren meld dit dan bij Anne-Marije Buckens.

Om meer voordeel uit u lidmaatschap te halen zijn we begonnen met het realiseren van ledenvoordelen: voordelen die u alleen krijgt als OKA-lid. Denk aan een korting op deeltijdopleidingen en cursussen bij de HAN: daar krijgen wij 10% korting voor. Met andere organisaties en ondernemers zijn we nog in gesprek; maar als je zelf een goed idee of een aanbieding hebt: meld het bij Frank Thooft.

Nieuwe leden laten we weer een korte pitch doen tijdens een bijeenkomst: dan ziet iedereen meteen wie het zijn en kan er effectief genetwerkt worden. Training voor een treffende pitch kunnen we verzorgen. Als er behoefte is aan een gespreksleider of een socratisch gesprek kunnen we dat ook opzetten. Het idee is: jullie geven de behoefte aan, en wij kijken of en hoe we het kunnen realiseren.

Wij zijn een financieel gezonde vereniging en we hebben bovendien een financiële meevaller gehad. Hierover vertelt Ronald de Jonge onze penningmeester u meer bij de presentatie van de jaarcijfers. Wij willen dat u dit geld terugvloeit naar onze leden en daarom overwegen wij wij de business bijeenkomsten (deels) te gaan sponsoren.

Dit alles als voorproefje voor het komend jaar. Zoals jullie gehoord hebben in mijn verhaal heeft u invloed op zowel de programmering van OKA als ook de belangen die wij voor u behartigen.

U kunt ons als bestuur, ideëen aanreiken voor bijvoorbeeld kennis bijeenkomsten, input geven voor ons advies voor en overleg met de politiek .

Ondanks dat het bestuur op onze website staat is nog niet bij iedereen bekend wie er in het bestuur zitten en wie welke portefeuille heeft. Dus wie kunt u waarvoor aanspreken.

Ik stel u graag voor aan het voltallige (deel nieuw) bestuur.

Bestuursleden stellen zichzelf voor en vertellen waar zij zin in hebben het komende jaar.

Nu kent u ons bestuur dames en heren. Zij zullen zichtbaarder worden tijdens al onze bijeenkomsten. Op dit moment stellen zij zich op bij de deur, want zoals ik heb aangekondigd aan het begin, we maken vanavond een start met uw inbreng. We hebben briefkaarten laten maken met foto’s van Arnhem erop, gemaakt door Jacques Kok. Op de achterkant kunnen jullie aangeven waar jullie zin in hebben komend jaar. Maak hier direct gebruik van. Lever de briefkaart ingevuld bij één van de bestuursleden in of hang deze aan het hiervoor beschikbare wand om andere leden te inspireren.

Dan rest ons nu u een heel inspirerend, succesvol maar vooral gezond jaar toe te wensen. Dan is het nu tijd voor de borrel. We nodigen u allen van harte uit om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar!

 

Andrea de Boeij