Nieuwsoverzicht

Nieuw OKA lid: St. Driestroom

Welke ondernemers staan op voor mensen met een (verstandelijke) beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, die ondersteuning krijgen van Driestroom? Van betekenis zijn draagt bij aan je alledaags geluk. Werk is daarbij een belangrijke factor. Voor mensen met een beperking is het hebben van werk niet altijd vanzelfsprekend. Mede door gebrek aan geschikte arbeidsplaatsen. Driestroom doet daarom een oproep aan OKA-leden. Wie maakt een cliënt gelukkig met een job?

Tekst: Xandra Derks – Qordaat Communicatie

Kwetsbare groep
Ali Topaloglu heeft een groot sociaal hart. Zijn hele carrière werkt hij al met een kwetsbare groep mensen. Voorheen als leidinggevende in een TBS-kliniek. Nu als Directeur van Driekracht, onderdeel van Driestroom. . Ali: “Wij bieden zorg en ondersteuning aan cliënten met een  beperking van 0 – 100 jaar. Je kunt wonen, werken en leren bij Driestroom. Hiervoor bieden we begeleid wonen, 24-uurs wonen en wonen in een gezinshuis. Gezinshuizen zijn veelal ondernemers die in een thuissituatie onderdak en begeleiding bieden. We hebben nu zo’n 130 gezinshuizen verspreid over Nederland. Daarnaast bieden we dagbesteding in diverse vormen. DROOM! De Aam in Elst en de Waspartner in Heteren zijn hier voorbeelden van.

Achterstand
Realiseer je, dat mensen met een beperking altijd een achterstand hebben gehad. Eerst in het gezin, later op school en nu ze volwassen zijn, is werk vinden lastig. Desalniettemin willen zij van betekenis zijn in de maatschappij. De zorg verandert. Er is steeds minder geld beschikbaar. We doen daarom een beroep op ondernemers die het hart op de juiste plek hebben. Die deze kwetsbare mensen een plaats in hun bedrijf willen geven. Mensen kunnen meer dan je denkt, ongeacht de beperking. Met de juiste begeleiding en omstandigheden zijn het waardevolle krachten en worden zij vaak soepel opgenomen in het team.

Breed inzetbaar
Onze cliënten zijn op veel manieren inzetbaar. Denk aan horeca, schoonmaak of ouderenverzorging. Maar bijvoorbeeld ook in de IT. Een voorbeeld. Een cliënt met autisme heeft vaardigheden die een reguliere IT’er niet heeft. Zo kan deze cliënt goed zijn in het doorlichten van een computersysteem. Fouten die een goed opgeleide IT’er er niet uithaalt, doet hij of zij wel. Om een autist overigens goed te laten functioneren, moeten daarvoor de omstandigheden goed zijn. Dus een stille werkplek zonder afleiding. Uiteraard begeleiden wij daarin. Nog een ander voorbeeld. In de ouderenzorg moeten taken in steeds kortere tijd uitgevoerd worden. Aandacht voor de oudere schiet er dan bij in. Bepaalde cliënten vinden het leuk om te praten, spelletjes te doen of te helpen met koffie rond brengen. Voor het verzorgingshuis zijn onze cliënten dus van grote toegevoegde waarde. Afijn, ik kan nog uren hierover doorpraten. Het geeft ontzettend veel voldoening deze mensen te helpen aan activerend werk. Ik hoop dat ondernemers dit verhaal aanspreekt en contact opnemen. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Kijk op www.driestroom.nl of bel 0481- 37 5555

Makers & Merken
Mode met een Missie
Mozaïek

 

Directeur Ali Topaloglu