Archief

Nieuw lid: Tjwan Oei en Houwke Ong

Betaal jij al in Arnhems Hert? Deze lokale digitale munt
stimuleert regionaal zakendoen. Het is één van de initiatieven van de heren
Tjwan Oei en Houwke Ong van de sociale coöperatie Infinite Inspiration. Ze
staan voor de realisatie van maatschappelijke vernieuwing met een focus op
(ouderen)zorg en integrale wijkontwikkeling. Verbinding staat daarbij centraal.
Een betaalmiddel voor hun eigen stad Arnhem dat zorgt voor deze verbinding is
dan ook een logisch voortvloeisel.

In het verleden waren Houwke en Tjwan collega’s bij Akzo. Wie
bij de naam Houwke doet vermoeden dat het om een grote blonde Fries gaat, heeft
het mis. Beide heren hebben Aziatische roots en dito uiterlijk. Ze worden daarom
bij het chemieconcern vaak door elkaar gehaald. Het zorgt voor een band waaruit
een vriendschap groeit. Na Akzo gaat ieder zakelijk zijn eigen weg. Ze hebben
een zelfde visie op maatschappelijke ontwikkeling met name gericht op
ouderenzorg en wijkontwikkeling. Je kunt dan afwachten tot iemand initiatief
neemt of het zelf doen. Zij kiezen voor het laatste en richten de coöperatie op.

Verbinding
Houwke: Infinite Inspiration boekt resultaat door verbinding. Onze expertise
ligt bij het optuigen en begeleiden van complexe multi-partij samenwerkingsprocessen.
De noodzaak om samen te werken neemt in de gehele maatschappij toe. Met het oog
op de vergrijzing en behoefte aan zorg wordt inwonerparticipatie steeds
belangrijker. Ouderen blijven langer thuis wonen. Zorg komt daardoor steeds
vaker vanuit de wijk. Onze rol is te onderzoeken wat een wijk nodig heeft om
voort te bestaan. En vervolgens een community te bouwen om de beoogde
verbinding te realiseren. Wijkplatformen zijn hierbij cruciaal. Wij brengen
groepen bij elkaar. Denk daarbij aan gemeente, zorginstellingen, wijkplatformen
en bewoners. We gaan dus verder dan alleen advisering, we zetten concrete
stappen. Opdrachtgevers waar we mee samenwerken zijn gemeenten,
woningcorporaties, wijkplatformen of zorginstellingen.

Arnhems Hert
Tjwan: “Eén van de tools om verbinding te creëren is een gezamenlijk
betaalmiddel. Het Arnhems Hert is een duurzaam betaalmiddel. Lokaal kan dat de
economie een enorme boost geven. Je geeft deze digitale munt namelijk lokaal
uit. De kans dat een klant bij je terugkomt is hierdoor groot. De eerste
pioniers doen al mee, dat zijn Bakkerij Tom van Otterloo en Dutch Spirit
(maatkostuums). Uiteraard geven we zelf ook het goede voorbeeld. Zo is onze
webbouwer (deels) uitbetaald in Arnhems Hert en hebben we een lokale Arnhemse
merkenadviseur ingehuurd. Alleen door volume maak je deze digitale munt
succesvol. We roepen andere ondernemers en instellingen dan ook op om deel te
nemen. Als ondernemer versterk je hiermee je netwerk, krijgt meer trouwe
klanten en meer omzet. Instellingen kunnen werknemers en vrijwilligers (deels)
belonen in Arnhems Hert. Onze partner Circuit Nederland faciliteert het
digitaal betaalsysteem voor Arnhems Hert. Consumenten kunnen eveneens een
rekening openen en de digitale munt uitgeven bij de aangesloten bedrijven. Dat
zijn er nu nog weinig, laten we samen bouwen naar meer. Je opent een rekening
en krijgt een betaalapp op je smartphone. Je betaalt met je smartphone. Wel zo
veilig.”

Spiritual Innovation Fund
Houwke: tot slot hebben we het Spiritual Innovation Fund opgericht. We bieden
ondersteuning aan sociale initiatieven. Het liefst gericht op jongeren.
Jongeren hebben immers de toekomst. Zo doneren we gelden aan een project
waarbij men een app ontwikkeld om jongeren te helpen bij meditatie. 10% van de
omzet (!) van Infinite Inspiration doneren we aan het Fund en aan andere
ANBI-instellingen als Bio Vakantieoord, Arnhemse Voedselbanken, Artsen zonder
Grenzen. We willen hiermee een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. Hopelijk
volgen er meer.

Meer weten?
www.arnhemshert.nl
www.infiniteinspiration.nl