Archief

Nieuw lid: Ivo Korte

Een brede range aan mogelijkheden om de talenten van mensen
zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen – dat is de gedachte achter de nieuwe
naam voor de sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven sinds januari dit
jaar: Scalabor.

Ivo Korte is nu ruim een jaar interim-directeur en begeleidt
de organisatie van 2500 mensen naar een modern arbeidsontwikkelbedrijf waar het
bedrijfsleven talenten uit kan ‘plukken’, legt hij uit. Hij heeft al ruim tien
jaar ervaring bij diverse sociale werkvoorzieningbedrijven (Oosterhout,
Enschede, Woerden) en daarvoor dertien jaar in het bedrijfsleven nadat hij als
ingenieur bosbouw aan de Wageningse universiteit was afgestudeerd.

Finland

Tussendoor heeft Ivo een sabbatical genomen. Op zijn
LinkedIn staat treffend: Me, Myself and I.
Een jaar lang zeilde hij naar en in Finland en trok hij vervolgens door
Australië. Een aanpakker, een doorzetter. En: iemand met een groot hart. Het
ontdekken van verborgen talenten bij mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben heeft hij van idealisme tot realisme gemaakt.

Talenten

Zijn doel is om van Scalabor een zogenaamd arbeidsontwikkelbedrijf
te maken. Een bedrijf dat mensen voorbereidt op werk in de samenleving, bij
het bedrijfsleven, in organisaties. Want
ieder mens, hoe arbeidsgehandicapt hij of zij ook mag lijken, heeft altijd
talenten die te ontplooien zijn.

Timmerman

En het is daar dat de MKB’er langskomt. De ondernemer, de
werkgever in het midden- en kleinbedrijf, die naar het lijkt onvervulbare
vacatures heeft. Naar het lijkt, want de timmerman kan eigenlijk best een derde
hand gebruiken bij zijn werk. Dat is effectiever dan het alleen doen of er een
volledige tweede man bij zetten. Scalabor kan die mensen leveren. En dat geldt
op alle vlakken: administratie, receptie, groenvoorziening, enzovoorts.

Werkfit

“Wij maken de mensen vakvaardig en begeleiden ze om de
juiste werknemersvaardigheden te ontwikkelen, zodat ze weer werkfit worden en
op hun manier een goede toegevoegde waarde voor de ondernemer hebben”, legt Ivo
uit. “Juist ook voor kleinere bedrijven.” Uw verslaggever trapt argeloos in de
valstrik door te zeggen: ‘dat is toch onze sociale plicht’. Nee, verbetert Ivo:
“dat is onze sociale wens.” En zo
moet het zijn.

Vooroordelen

Hij zoekt dan ook samenwerking met het (kleinere)
bedrijfsleven in Arnhem en omgeving. Om zijn missie te voeren, om uit te leggen
dat de vooroordelen achterhaald zijn, en dat de voordelen (denk ook aan
subsidies, jobcoaches die de mensen begeleiden, etc) overvloedig zijn.

XL-meeting

Op 9 april stelt Ivo de deuren van Scalabor open voor een OKA
XL-meeting waarbij hij zijn visie zal geven op deze zogenaamde inclusieve
arbeidsmarkt: de markt van mensen die ogenschijnlijk een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben maar in feite de meest dankbare en prettige medewerkers
zijn die je je kunt voorstellen. U bent allen van harte welkom.