Archief

Nieuw lid: Edwin Harleman van SAB

Terug van weggeweest
als OKA-lid: SAB, adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling. Een meer dan 50 jaar
oud Arnhems kantoor dat onder meer betrokken is bij de Melkfabriek,
Industriepark Kleefse Waard en landgoed Klingelbeek, en ook maatschappelijk
betrokken ondernemen belangrijk vindt.

Ze behoren tot de top-5 in Nederland en adviseren over
ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap. Een team van planologen,
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, juristen, maar ook ecologen, biedt
ondersteuning bij ruimtelijke ontwikkelingen van het begin tot het eind.

Coberco

De herbestemming van de Melkfabriek van Coberco is een heel
recente opdracht, maar ook de ontwikkeling van woningbouw op het Landgoed
Klingelbeek, gelegen aan de Klingelbeekseweg, is een klus waar SAB bij
betrokken is. SAB stelt daarvoor het bestemmingsplan op.

Prinses Maximá

Ze waren betrokken bij bedrijventerrein Seingraaf in Duiven,
bij de herinrichting van de Zutphense binnenstad, bij de nieuwbouw van het kinderoncologisch
ziekenhuis Prinses Maximá Centrum in Utrecht, bij het Kustwerk in Katwijk aan
Zee, bij de transformatie van de DRU fabriek in Ulft, en nog veel meer.
Scholen, kantoren, kerken of fabrieken die getransformeerd moeten worden in
opdracht van gemeentes of projectontwikkelaars – alles is mogelijk.

Haalbaarheid

Andere onderwerpen die regelmatig op de ontwerptafels van
SAB terechtkomen zijn de haalbaarheid van (perifere) detailhandel, nieuwe
binnenstedelijke ontwikkelingen, toekomstvisies voor gemeenten, parkeervraagstukken,
milieueffectrapportages, de inrichting van openbare ruimte, geluidsoverlast en
flora en fauna.

Vleermuizen

Flora en fauna zoals vleermuizen komen langs op het moment
dat een oude fabriek moet worden gesloopt of herbestemd, door een
woningcorporatie een grootschalige renovatie moet worden gedaan of een rij
bomen moet worden gekapt, legt Edwin uit. De jurist bestuursrecht is met Mariël
Gerritsen een van de twee directeuren van SAB en leidt het team van ongeveer 40
mensen, waaronder enkele ecologen en vleermuisspecialisten.

Kennisdelen

Kennisdelen is een van de speerpunten van SAB, net als
duurzaamheid. SAB organiseert regelmatig kennisdagen voor medewerkers van
gemeenten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars, om de laatste kennis en
inzichten te kunnen delen.

Toekomst

“Over enkele jaren wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht”,
zegt Edwin. “Daar weten we inmiddels alles van af.” Daarnaast is SAB zeer
actief in het maatschappelijk verantwoord ondernemen (vorig jaar genomineerd
voor het Arnhems Compliment) en nemen ze deel aan de 1%026 movement.