Archief

Nieuw lid: Alice van der Zwaag

Begin 2017 heeft Alice van der Zwaag De Eigen Zaak in Arnhem
overgenomen van Jobien Wind. De Eigen
Zaak heeft sinds 1998 al vele ondernemers binnen het MKB succesvol begeleid, onder
andere vanuit Ik Start Smart van de KvK, outplacement, gemeenten en UWV.  

Alice: “Jouw eigen
wijze van ondernemen staat bij ons centraal. Als je doet waar je goed in bent,
dan voel je passie voor jouw vak en onderneem je met plezier!”

De Eigen Zaak is een samenwerkingsverband van professionele
zelfstandigen die vanuit verschillende invalshoeken ondernemers willen
ondersteunen bij het opbouwen en uitbouwen van hun bedrijf; door middel van
coaching, advisering, training en de uitgave van het boek Ik Werk Voor Mezelf.

Training en coaching

Alice: “Met training en coaching voor ondernemers worden
zelfstandigen ondersteund op het gebied van acquisitie, financiën, marketing,
intervisie, netwerken, social media, en het versterken van
ondernemersvaardigheden, bedrijfsopstellingen en oplossingsgericht
leidinggeven.”

Administraties

Ook worden administraties en aangiften Inkomstenbelasting en
BTW verzorgd. Het vormen van een digitaal nalatenschapsdossier voor bedrijven
is ook een aandachtspunt bij De Eigen Zaak. Alice: “Een ondernemer kan uit zorg
voor nabestaanden in goede tijden een inventarisatie maken van de gegevens die
op het moment van calamiteiten noodzakelijk zijn.”

Beroepsverenigingen

Zelf is Alice is aangesloten bij een drietal beroepsverenigingen;
VOPN (als professioneel Coach), het Register Belastingadviseurs en RegisterExecuteur om versterken
van succesvol ondernemerschap op een professionele manier vorm te kunnen geven.

W: www.de-eigen-zaak.nl.. en E: info@de-eigen-zaak.nl