Leden nieuws

Lindus in gesprek met de politiek

Ondernemers en bestuurders van de Liemers

in gesprek tijdens raadsledendiscussie

 

Op donderdag 24 mei organiseerde Lindus, de
ondernemersvereniging van de Liemers,
weer een Raadsledendiscussie. De naam van deze bijeenkomst dekt niet
helemaal de lading. Niet alleen de raadsleden van de vijf Liemerse gemeenten
ontvingen een uitnodiging, ook de portefeuillehouders waren van harte welkom.
Doel van deze avond is de nieuwe bestuurders bekend te maken met voor
ondernemers belangrijke onderwerpen.

Ruim 60 bestuurders en ondernemers waren deze avond bijeen
gekomen in Zaal Gieling Groessen. Na de opening door voorzitter Henk Dekker
gingen de aanwezigen in kleine groepjes in gesprek over vier thema’s:
Circulaire Economie, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Infrastructuur en
Liemerse samenwerking.

Voorzitter van de tafel Arbeidsmarkt Theo Kampschreur,
wethouder in de gemeente Westervoort en voorzitter van het Platform Onderwijs
en Arbeidsmarkt, beet het spits af tijdens de terugkoppeling. Algemene
conclusie van de discussies aan zijn tafel: scholing draagt bij in het aan het
werk krijgen van mensen maar nog belangrijker is het mensen arbeidsfit te
krijgen. Hanneke Fraaije, secretaris van Lindus, voegt toe dat in de regio
weliswaar grote behoefte is aan jonge hoogopgeleiden, maar ook aan starters op
mbo-4 niveau. Zorg voor een (dependance
van een) HBO/MBO-4 opleiding in de Liemers. Passende, betaalbare woonruimte
voor jongeren creëren is van belang. Smarthubs en platformen als Liemers Werkt!
helpen de match tussen studenten en bedrijven in de Liemers makkelijker te
maken. Gemeenten zijn bereid hieraan financieel bij te dragen als de
ondernemers dat ook doen.

Tjeerd Middelkoop, voorzitter van het Logistiek
Innovatiehuis Liemers Achterhoek, en Lindus-bestuurslid Stefan de Jong traden
op als tafelvoorzitters voor het thema Infrastructuur. De doortrekking
A15/verbreding A12 is een complex bouwproject waar al veel over gesproken is. Het
verkeer tot buiten Nederland zal consequenties ondervinden van de
werkzaamheden.  

Deze avond werden een aantal suggesties genoemd om de
overlast te reduceren. Goede communicatie. Slim vaststellen van de volgorde van
werkzaamheden. Extra stimuleren van reductie woon-werkverkeer door b.v.
financiële prikkels. Afstemming met omliggende gemeenten over hun lokale
(ver)bouwplannen om te voorkomen dat alternatieve routes ook opengebroken zijn.
Creëren van locaties in de regio waar forensen terecht kunnen voor een overleg
zodat ze niet hoeven te reizen.

Een derde thema deze avond was Circulaire economie. Wim Nabbe,
Manager van Groene Allianties de Liemers, deed een oproep om de handen
ineen te slaan, de uitgestoken hand van Groene Allianties te pakken en samen op
weg te gaan naar een circulaire economie in de Liemers. Ondernemers ondersteunden deze oproep en de
aanwezig raadsleden gaven aan ambassadeur te willen worden. Nicole Heuff,
bestuurslid bij Lindus en zelf ondernemer, vertelt dat realistisch blijven
essentieel is. “We beginnen bij het plukken van het laaghangende fruit”.

De Liemerse Samenwerking en The Economic Board werden
besproken aan de tafels van wethouder
Belinda Elfrink en Wim Bless, adviseur van het bestuur van Lindus. Deelnemers waren unaniem van mening dat het
voor een ondernemer niet uit zou moeten maken in welke Liemerse gemeente hij
woont. Samenwerking is van belang om niet onder te sneeuwen t.o.v. Arnhem en
Nijmegen. Maar samen optrekken geldt niet alleen voor gemeenten, ook voor ondernemers. Ondernemers moeten meer gewezen worden op de
consequenties van niet-samenwerken. The
Economic Board zet zich in voor economische groei in de regio Ondernemers zijn
bereid tijd en energie te investeren om
hier aan bij te dragen. Jammer dat de Liemers niet direct vertegenwoordigd is
in The Board en dat ze nog weinig van zich laat zien in onze regio.

Een voor alle partijen informatieve avond waarbij na afloop
nog geruime tijd nagepraat werd onder het genot van een hapje en een drankje.