Lid

BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen

Het belastingrecht kent vele rechten en plichten. Het niet voldoen aan die fiscale verplichtingen kan niet alleen leiden tot forse naheffings- of navorderingsaanslagen, maar ook tot een fiscale boete of strafrechtelijke vervolging. Wij staan u terzijde als de Belastingdienst stelt dat u zich niet aan die verplichtingen heeft gehouden en het fiscale strafrecht of een fiscale boete dreigt. Bovendien moeten belastingen betaald worden, en kunt u aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van een ander. Wij werken, zo nodig en mogelijk in overleg met uw adviseur, aan een passende oplossing voor deze problemen.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen
Branche: advocatuur
Postadres: Turfstraat 1(2), 6811 HL
Bezoekadres: Turfstraat 1(2), 6811 HL
Heer/Mevrouw: Mevrouw
Titel: mr.
Naam: A.L. Faber