Nieuwsoverzicht

Juridische Kenniscafé Legal Valley 9 maart 2018

In navolging van de drie
succesvolle kenniscafés die in 2017 zijn georganiseerd (over Scheiding der
machten, De verwarde mens en De weerbare overheid) worden ook in 2018 drie
kenniscafés georganiseerd. Opzet van de kenniscafés is dat een actueel
juridisch-maatschappelijk thema door de gastheer wordt ingeleid waarna
aanwezige juristen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp.  Vervolgens wordt de discussie gecontinueerd
tijdens een borrel waarin aanwezigen beter kennis met elkaar kunnen maken.

Het eerste kenniscafé van
het jaar wordt op vrijdag 9 maart georganiseerd in het Honingcomplex te
Nijmegen. Gastheer is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, en het onderwerp
is voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen heel toepasselijk; “lokaal
bestuur en juridische kaders”. Tijdens het kenniscafé wordt ingegaan op het
recht en de lokale democratie; hoe gaat  het gemeentebestuur om met juridische kaders
en  bestuurlijke doelstellingen die hier buiten
lijken gaan.  Een bijeenkomst over
regels, pragmatisme, experimenten en alternatieven. Hoe gaat een gemeente om
met vuurwerkvrije zones, experimenten met wietteelt, bijverdienen in de
bijstand en blurring van bedrijfsactiviteiten? Het programma ziet er als volgt
uit;

 

15.00     Welkom
door burgemeester Hubert Bruls

15.10     Inleiding door Prof. Solke Munneke
hoogleraar staatsrecht  van de Rijksuniversiteit
Groningen

15.40     Co referaat
door Martijn Leisink, wethouder Financiën van de gemeente  Arnhem

15.55     Casus Honig fabriek; hoe wordt praktische
invulling aan regelgeving gegeven? Door Marjan Vaartjes, juridisch manager van
de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

16.15   Plenaire discussie met de inleiders.

16.25     Afsluiting
door Fred Hammerstein, voorzitter Legal Valley

16.30     Netwerk borrel Juristen uit Gelderland zijn
van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit juridisch kenniscafé in Brebl
(Honingcomplex), Waalbandijk 14 e/f , 6541 AJ Nijmegen. De bijeenkomst start om
15.00 uur en eindigt om 17.00 uur, deelname is kosteloos. Aanmelden kan via https://legalvalleynederland.nl/juridisch-kenniscafe/   

Save the date;
het Legal Valley congres Maatschappij & Recht wordt dit jaar op 24 april georganiseerd
en heeft als thema “de jurist van de toekomst” 

Stichting
Legal Valley is een initiatief van de Provincie Gelderland, de gemeenten
Arnhem, Nijmegen en Zutphen, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Rechtbank
Gelderland, Openbaar Ministerie Oost-Nederland, Orde van Advocaten Gelderland,
Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, VNO-NCW Gelderland en OKA

Voor
meer informatie kijk op www.legalvalleynederland.nl of mail naar info@legalvalleynederland.nl