Archief

informatie over communicatieplan

Hieronder de e-mail nieuwsbrief die op 8 oktober 2018 naar alle leden is gestuurd:

Beste OKA-leden, 

Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele positieve
berichten die ik de afgelopen tij heb ontvangen na mijn benoeming als
voorzitter.  

Door de berichtgeving hierbij omtrent het
communicatieplan hebben verschillende leden – begrijpelijkerwijs – gevraagd of
ze mee kunnen en mogen denken, offreren, et cetera.  

Ter verduidelijking even de achtergrond. Begin dit jaar
zijn we met drie leden (Daizy Media, Infocaster en Allyourmedia) om tafel
gegaan om te bezien hoe we na het wegvallen van het magazine OKArnhem eind 2017
verder moesten gaan met onze offline communicatie. Uit die brainstorm zijn
heldere adviezen voortgekomen. De kern van die adviezen is dat (het voortzetten
van) een offline magazine niet de eerste prioriteit heeft; het inzetten op
online communicatie en het voortzetten van de reeds ingeslagen weg hierin daarentegen
wel.  

Vervolgens heeft een ander lid (sPitch) aangeboden om
kosteloos en zonder verwachtingen een voorstel voor een nieuw communicatieplan
te maken, waarin zowel offline als online aan bod komen. sPitch realiseert zich
dat wij, als we het plan afhebben, uiteraard alle leden in de gelegenheid
zullen stellen (eventueel op onderdelen) gericht te offreren. Elke offerte
zullen wij vanzelfsprekend zorgvuldig afwegen. We doen het uiteindelijk samen! 

Zodra helder is hoe wij het willen gaan uitvoeren, gaan
we zeker met die leden om tafel die OKA van dienst kunnen zijn.  

Mocht je je geroepen voelen of nadere vragen hebben,
schroom dan niet en bel mij hierover. Ik ben voor jullie bereikbaar op 06-20137345.  

Toni Iniguez

Voorzitter OKA