Nieuwsoverzicht

Het BeterBoek-project – Voorlichting aan kinderen in Rijnstate

Hierbij tref je informatie aan over het BeterBoek-project voor kinderen in
ziekenhuis Rijnstate.
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid kunt u deelnemen aan dit voorlichtingsproject d.m.v. een eenmalige sponsoring.

Het
BeterBoek voor Rijnstate (Arnhem, Velp, Zevenaar) 17e editie

Het
ziekenhuispersoneel deelt de vernieuwde Beterboeken wederom aan 1.500 kinderen
uit! Het BeterBoek is het enige voorlichtingsboek in dit ziekenhuis. Naast twee
leeftijdsgebonden BeterBoeken (voor 2-6 én 6-12 jarigen) verzorgen wij op
verzoek van het ziekenhuis bovendien weer een speciale themagerichte uitgave.
In totaal verschijnen er tegelijkertijd dus 3 verschillende uitgaven van het
BeterBoek.

Doelstellingen/werkwijze

Kinderen
doorlopen op een speelse manier het volledige traject van intake tot nazorg. De
volgende 4 belangrijke aspecten zijn de pijlers van Het BeterBoek:
•      
Voorlichting over wat er tijdens de opname met het kind gebeurt in het
ziekenhuis
•      
Bijdrage aan een goede verwerking van de behandeling: er is veel ruimte om
emoties en ervaringen op te schrijven
•      
Reduceren van angst(en) door heldere en luchtige informatieverstrekking
•      
Afleiding en vermaak van de kind tijdens de aanwezigheid in het ziekenhuis

Kunnen
we op uw steun rekenen? In ruil voor uw deelname plaatsen wij uw
vermelding/p.r.-uiting op de “partner-pagina”, in één of meer uitgaven
van deze editie.

Voorbeeld van het BeterBoek: Het_Beterboek_6-9jaar_Voo…

Informatie kunt u krijgen bij:

Dennis Ottersberg, accountmanager 

Bureau Méteau
Postbus 11048
9700 CA Groningen

d.ottersberg@meteau.nl| 050-3118755