Archief

Flow

Flow is een metafoor voor “een stroom die je meevoert”. Het refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn bezigheden en wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteit succesvol uitvoert. Het is een belangrijk concept in de positieve psychologie, aldus Wikipedia!

Zou er in Arnhem sprake kunnen zijn van een flow of moeten we ons laten leiden door een mentaliteit die het beste kan worden gekenmerkt als “na regen komt hagel”. Ik neem u mee naar de opening van Arnhem Centraal. Er heerste een euforische stemming voor dit historische moment. Toegegeven: het heeft te lang geduurd, de bouw heeft te veel overlast veroorzaakt en was niet bepaald goedkoop. Maar, Arnhem heeft nu wel het mooiste station van Nederland en is hard op weg om een aantal grote projecten af te ronden, zoals Musis Sacrum, Focus en wellicht ook nog een verhuizing van Oostpool en Introdans in een nieuw gebouw nabij de schouwburg, waarmee Arnhem daadwerkelijk op de kaart wordt gezet. Een stad als Arnhem heeft deze energie nodig. Het is wel belangrijk dat ondernemers die energie oppakken en weten, dat als zij erin geloven, het werkelijk een succes kan worden. Het is niet zo moeilijk. Het is een kwestie van doen. Dus er moet afstand worden genomen van lieden die altijd de “dark side” belichten. Ondernemers zijn uiteindelijk gewend risico’s te nemen, zij het zoveel mogelijk ingecalculeerd. We hebben de mogelijkheid om nu de flow-klep open te zetten, dus we gaan er voor!

Wij hopen met OKA in ieder geval in een flow te komen door de verschijning van de eerste OK Arnhem. Niet dat het nodig is, maar het kan altijd beter en met onze nieuwe communicatiepartner Wegener hebben we daar het volste vertrouwen in.