Agenda

Algemene Ledenvergadering

evenement icon maandag 7 november 16.30 - 17.00 uur

Beste OKA leden,

Conform onze statuten houden wij op maandag 7 november a.s. een Algemene Leden Vergadering, waarvoor wij je van harte uitnodigen.
Deze vindt plaats voorafgaand aan de OKA bijeenkomst bij Rudius Vastgoed / Energiebridge.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter Toni Iniguez.
 2. Presentatie jaarrekening 2021 door Ronald de Jonge, penningmeester.
  (De jaarrekening ligt ter inzage op het secretariaat of kan op verzoek worden toegezonden).
 • Winst en verliesrekening en balans
 • Verslag van de kascommissie
 • Decharge bestuur
 • Benoeming kascommissie.
 • Indexering contributie 2023
 1. Bestuurssamenstelling:
  Na het vertrek van Anke Pollmann en Wouter Groothedde hebben wij weer een aantal ondernemers bereid gevonden het bestuur te komen versterken.  Wij dragen voor:
 • Stefan Rebergen, directeur Luxor Live
 • Robert Jan Janssen, directeur Sportbedrijf Arnhem

Wij vragen de OKA leden om hun instemming.

 1. Vragen ?

 

Praktische informatie:
Aanmelden: uiterlijk 3  november via dit ANTWOORDFORMULIER (klik)
Locatiegegevens: Arnhems Buiten, Utrechtseweg 310, gebouw B42

Uitnodiging ALV: Uitnodiging ALV 7 november

OKA leden

Evenementgegevens

Locatie Arnhems Buiten, gebouw B42, Utrechtseweg 310 te Arnhem
Locatie 026-3033440
Locatie www.oka.nl