Nieuwsoverzicht

Eerste fractievoorzittersoverleg OKA met nieuwe fractie

Maandag 18 juni vond het eerste overleg plaats tussen OKA en de nieuwe fractievoorzitters.

Behalve enkele OKA bestuursleden was er een ook vertegenwoordiging van de Koninklijk Horeca
Nederland, afd. Arnhem (KHN),  de HORA
(Hotel Overleg regio Arnhem) PBA (Platform Binnenstad Arnhem) en gelukkig weer StAB
(Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen) in de persoon van Angelique van Wissen.

Tijdens een informele lunch werden diverse onderwerpen
besproken uit het coalitieakkoord. Er is
een grote rol toebedeeld aan het OKA om mee te denken over verschillende
onderwerpen.

De gemeente wil bijvoorbeeld graag met OKA samenwerken om
knelpunten op de arbeidsmarkt op te
lossen. OKA wil in overleg met de gemeente en het Werkgeversservicepunt een
concreet project gaan starten. Heeft u daar ideeën over neem dan gerust contact
op met bestuurssecretaris Anja de Weerd (anja.deweerd@oka.nl) of één van de
bestuursleden. Alle input is welkom.

 Door de
coalitiepartijen werd een oproep gedaan om met voorstellen te komen voor
locaties voor het flits parkeren.

Namens StAB werd er aandacht gevraagd voor het verzoek om
camera’s te plaatsen op de bedrijventerreinen . Iets wat tot nu toe tegen wordt
gehouden i.v.m. de privacy regelgeving terwijl het in andere gemeenten wel is
toegestaan. Angelique lichtte de plannen toe om de bedrijventerreinen te
vergroenen.

OKA zal de gemeente informeren over een speciale app waar de
inkooptrajecten van de gemeente zichtbaar gemaakt kunnen worden voor (lokale)
ondernemers zodat de ondernemers makkelijker toegang hebben tot de inkoop .

Er is ook nog gesproken over de herintroductie van de
ondernemersavond door de gemeente, de invoering van toeristenbelasting, de
komst van het Fashion outletcenter bij Zevenaar en citymarketing .