Archief

Congres Legal Valley: Toegang tot het recht

Door de vestiging van de Rechtbank (inclusief
de Militaire kamer), het Gerechtshof (inclusief de Penitentiaire kamer, de
Militaire kamer en de Pacht- en Grondkamer), het Openbaar Ministerie, ruim 400
advocatenkantoren met 1200 advocaten alsmede gerenommeerde juridische
opleidingen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud
Universiteit, heeft de regio zich ontwikkeld tot een grote speler in het
landelijk juridisch landschap. De aanwezigheid van deze juridische infrastructuur
is een belangrijke factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende
branches in de regio zoals food, health en energy.

Legal Valley geeft deze sterke juridische
regionale kracht een gezicht en verbindt alle betrokken partijen.

Legal Valley organiseert: Congres
Legal Valley: Toegang tot het recht

Maandag 15 april 2019, 13:30 – 18:00 uur
Musis Sacrum, Arnhem
Toegang gratis

Jaarlijks wordt de juridische denkkracht van
Gelderland bij elkaar gebracht om samen met ondernemers, bestuurders, studenten
en politici een juridisch-maatschappelijk actueel thema te bespreken. Het
onderwerp van het congres van 15 april 2019 is ‘Toegang tot het recht’.

In de afgelopen maanden is een stevig debat
gevoerd over de toegang tot het recht. Ondanks dat de rechtstaat in Nederland
tot de beste in de wereld behoort wordt het voor een grote groep steeds
lastiger om toegang te krijgen tot het recht. Tegelijkertijd lopen de kosten
voor de rechtsstaat op. Onlangs heeft de minister voor rechtsbescherming
plannen gepresenteerd waarbij de centrale vraag is hoe de toegang tot de
rechtspraak voor iedereen te behouden tegen aanvaardbare kosten.

Tijdens het congres gaan we in op de vraag of
wij in Gelderland, met de gebundelde kennis en krachten binnen Legal Valley,
met concrete voorstellen kunnen komen over hoe wij hier de toegang tot het
recht kunnen vergroten. Daarbij kan gedacht worden aan alternatieve wijzen van
geschillenbeslechting zoals de buurtrechter, mediation en digitale rechtspraak.
Maar ook thema’s als legal design en beschikbaarheid van rechtswinkels behoren
tot het onderwerp.

U bent van
harte uitgenodigd om mee te praten over dit belangrijke onderwerp. Het congres
vindt plaats op 15 april
2019 van 13.30 uur tot 18.00 uur in Musis Sacrum, Velperbuitensingel 25 te
Arnhem
. Deelname is gratis en het congres levert 3 PO-punten
op.

Inschrijven
voor dit congres kan via de site van Legal Valley: 
https://legalvalleynederland.nl/congres-maatschappij-recht/