Nieuwsoverzicht

Bijstand voor zelfstandigen, ook bij beeindiging

Bijstand voor zelfstandigen

Het kan gebeuren dat een zelfstandig ondernemer financiële tegenslag krijgt, bijvoorbeeld door ziekte of door het wegvallen van een belangrijke opdrachtgever. Daardoor kan een tekort verder oplopen dan nodig. De gemeente kan in dat soort gevallen – onder voorwaarden – bijspringen met de regeling Bijstand Zelfstandigen. Een vrijblijvend gesprek hierover met de gemeente kan op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Eerst wordt echter bekeken of er geen andere oplossingen zijn, zoals een bancaire lening of een borgstelling.

 

Voor oudere zelfstandigen (van 55 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd) kan de IOAZ-regeling een uitkomst bieden als de ondernemer wegens onvoldoende inkomsten zijn bedrijf wil gaan beëindigen. Deze regeling (het betreft een periodieke uitkering voor levensonderhoud) heeft een zeer hoge vermogensvrijlating.

 

Details over deze regelingen vindt u op https://www.arnhem.nl/Ondernemers/Financi_n/bureau_zelfstandigen_bijstand_voor_ondernemers