Nieuwsoverzicht

Bestuurlijke continuïteit cruciaal voor de stad

In diverse media verscheen
afgelopen maandag en dinsdag een foto van het in 2014 geïnstalleerde
stadsbestuur van Arnhem. Op de foto poseert een trotse burgemeester Kaiser met
zijn team wethouders. Klaar om de uitdagingen in de stad aan te gaan. Nu, zo’n
3 jaar later, is de betreffende foto slechts nog van waarde voor het
stadsarchief. In de afgelopen collegeperiode moest Arnhem afscheid nemen van
haar burgemeester en vier wethouders (Giesing, Mink, Kok en Haga), terwijl twee
coalitiepartijen tussentijds opstapten (GroenLinks en de ChristenUnie). Minder
dan de helft van het team uit 2014 heeft vandaag nog zitting in het college.

In onze
nieuwjaarstoespraak eerder dit jaar wezen wij al op het belang van bestuurlijke
continuïteit. Deze oproep hebben wij afgelopen maandag nog eens herhaald toen
we ons advies voor de bestuursperiode 2018-2022 aan het college en de politieke
partijen overhandigden. Dat nota bene die ochtend wethouder Haga besloten had
het college te verlaten maakt de oproep des te indringender.

Met alle wisselingen in
het huidige college is de stad niet gebaat, en wel hierom:

1.  
Het is tijdrovend.
Stel dat het volwaardig vervangen van een wethouder een half jaar kost dan is
er deze collegeperiode, verdeeld over de diverse portefeuilles, twee jaar
verspeeld.

2.  
Het leidt af.
De aandacht gaat weer naar de politiek, waar het over de inhoud zou moeten
gaan.

3.  
Het
beschadigt Arnhems reputatie. Het nieuws over weer een afgetreden wethouder
bereikt ook de rest van het land en het loont niet om bekend te staan als een
bestuurlijk en politiek wespennest.

4.  
Het schaadt
het vertrouwen in de politiek. Burgers die zich inmiddels hebben afgewend van
de lokale politiek, win je op deze manier nooit terug.

Nu de economische seinen
allemaal op groen staan, krijgt ook Arnhem volop kansen om door te pakken en
werk te maken van een aantal serieuze uitdagingen. Om ten volste te profiteren
van deze wind in de rug, is continuïteit van bestuur echter cruciaal. OKA hoopt
dat (toekomstige) bestuurders en politici deze stelling onderschrijven en ernaar
handelen. In het belang van de stad. Arnhem verdient het.

Peter de Haan,
Voorzitter a.i., Ondernemers Kontakt Arnhem