Nieuwsoverzicht

Arno van der Steen nieuwe mobiliteitsmakelaar

Doorstroming is vooruitgang, dus de regio moet bereikbaar
blijven

 

Alle ondernemers kennen
het gezegde ‘Stilstand is achteruitgang’. Voor velen is dit op hun bedrijf van
toepassing. We zorgen allemaal dat onze producten en diensten bij de tijd
blijven. Onderzoek en ontwikkeling is daarom een zeer belangrijke afdeling
binnen het bedrijf. Immers, de klanten vragen om vernieuwing, innovaties en een
onderscheidend aanbod. We willen vooruit. We moeten vooruit.

 

Dit zelfde gezegde geldt zeker ook voor de mobiliteit van uw
medewerkers. Als zij stilstaan, gaat uw bedrijf ook achteruit. Natuurlijk, we
willen allemaal liefst zo min mogelijk files en we zorgen dat de medewerker
zijn of haar auto goed kwijt kan op het werk. Als de medewerker ook nog eens op
tijd arriveert en niet te vroeg vertrekt, dan zou daarmee de kous af kunnen
zijn.

 

Als stilstand achteruitgang is, dan moet goede doorstroming
wel vooruitgang betekenen. Mobiliteit moet voor u en uw medewerkers veel meer
zijn dan alleen ‘verplaatsing’.

Goede mobiliteit hangt samen met vrijheid en ontspanning.
Uitgeruste en vitale medewerkers die met enthousiasme aan hun werk beginnen.
Deze mensen verhogen de productiviteit en verbeteren de sfeer in het bedrijf. Goede
mobiliteit is niet alleen fiets of openbaar vervoer, dat kan ook de auto zijn.

 

Voor de regio Arnhem Nijmegen, inclusief De Liemers en
Overbetuwe, is sinds 1 maart 2018 vanuit VNO-NCW Midden Arno van der Steen
aangesteld als Mobiliteitsmakelaar. In deze functie zoekt hij, in overleg met
de gemeentes, naar mogelijkheden om de mobiliteit voor het bedrijfsleven te
verbeteren binnen het project ‘Samen Slim & Schoon’, een regioproject met
een ruim budget.

 

De nadruk ligt hierbij op samen. Samen met elkaar, de overheid met het bedrijfsleven,
bedrijven met elkaar en bedrijven met hun medewerkers. Hoe houden we
gezamenlijk op een slimme manier de
regio bereikbaar en mobiel en dus ook schoon.
Dat kan onder andere door flexibele werktijden, meer gebruik van openbaar
vervoer, carpoolen of autodelen, vaker gebruik maken van de (e)-fiets of zelfs
door thuis te werken (als dat kan), maar ook elektrische auto’s of alternatieve
brandstoffen zijn opties.

 

Anders mobileren is niet alleen een kwestie van file mijden,
het is ook MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), levert vitalere
medewerkers op (Duurzame inzetbaarheid) en draagt bij aan een hoger rendement.
People – Planet – Profit.

 

Ervaart uw ondernemersvereniging, bedrijventerrein of
bedrijf problemen met bereikbaarheid of ziet u mogelijkheden voor anders
mobileren en wilt u dit onderzoeken,
neemt u dan contact op met Arno van der Steen, 06 – 53 76 12 33