Magazine

Adverteren in magazine OKArnhem

De afgelopen twee jaar heeft OKA in samenwerking met de Persgroep het leden-magazine OKArnhem uitgegeven. Hoewel wij erg tevreden waren over het magazine en mooie plannen hadden voor de verdere ontwikkeling van de uitgave, heeft de Persgroep onlangs besloten  de samenwerking – om financiele redenen – stop te zetten. Dit spijt ons zeer. Het bestuur van OKA onderzoekt samen met een aantal leden op dit moment alternatieve scenario’s voor OKArnhem. We verwachten daar snel helderheid over te kunnen geven.

We beseffen dat er leden zijn die al hadden gebudgetteerd voor advertenties. We verzoeken hen vriendelijk deze budgetten vooralsnog niet elders te besteden, totdat er duidelijkheid is over onze alternatieve plannen. Alvast dank voor uw begrip.