Nieuwsoverzicht

Aanmelden Koning Willem I-prijs

Koning Willem I Awards en Plaquette

De Maatschappij (voor
Nijverheid en Handel) departement Arnhem https://de-maatschappij.nl/departement/64 wil graag een
bijzondere Award bij u onder de aandacht brengen. 

Volgend jaar mei
zullen de Koning Willem 1
Awards en Plaquette
 weer worden
uitgereikt. En dit keer in Nijmegen, als Green
Capital of Europe 2018,
dus het zou mooi zijn als de winnaar ook nog eens uit
onze regio komt!
Deze Awards, de bekroning van het Nederlandse bedrijfsleven, zijn
inhoudelijke prijzen, een aanmoediging en voor de plaquette een mogelijke
koppeling met internationale prijzen. De Awards staan onder
andere voor:

 • belonen van goed en gezond
  ondernemerschap, tot uitdrukking komend in durf, daadkracht, duurzaamheid en
  doorzettingsvermogen;
 • stimuleren
  van creatief en innovatief ondernemerschap;
 • versterken
  van de onderlinge contacten tussen bedrijven;
 • aandacht voor positieve
  ontwikkelingen in de Nederlandse economie.

Daarnaast brengt het
de bedrijven een scherpe analyse van de eigen identiteit en bovenal trots
en betrokkenheid
van de werknemers en
stakeholders.
Maar er is ook een maximale exposure voor de
betreffende bedrijven door Koninklijke en nationale media aandacht. Bovendien
bestaat de mogelijkheid, aan te sluiten bij internationale handelsmissies.

De Koning Willem I
Stichting heeft een bewuste en natuurlijke keuze gemaakt De Maatschappij
te vragen als wervingspartner van de kandidaten voor de genoemde Awards. De onafhankelijkheid van ons netwerk, de
landelijke dekking en het koninklijke zegel zijn nadrukkelijk argumenten om een
succesvolle werving te garanderen.

Wij willen u vragen de KW1 Prijs bij uw leden onder de aandacht te brengen
en/of te onderzoeken, welke bedrijven aan de
criteria; durf, daadkracht,
doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie, voldoen. Mocht het nodig zijn dan willen wij het voorgestelde bedrijf
bezoeken en vervolgens enthousiasmeren zich
in te schrijven. Daarmee houden wij voor de regio tevens het overzicht.

 • Het bedrijf kan het
  inschrijfformulier vinden op de website van de KW1 Stichting;
 • De inschrijftermijn eindigt op
  31 januari 2018, maar bij voorkeur geschiedt de inschrijving voor 31
  december 2017.

Voor aanvullende
informatie verwijzen wij graag naar de volgende link: https://www.kw1prijs.nl/.  

In afwachting van uw
reactie en hopend op kwalitatieve goede inzendingen.

Met hartelijke
groet,

Namens het bestuur van De Maatschappij, departement Arnhem

Wim
Rutgers
Vicevoorzitter