Nieuws

Vooraankondiging voucherregeling MKB

Eind vorig jaar hebben de regiogemeenten, provincie en ministerie van EZK een MKB-deal gesloten.

Deze deal zet in op het versterken van het MKB en kent als thema digitalisering (https://www.regioan.nl/nieuws/investering-van-1-6-miljoen-in-mkb-in-regio-arnhem-nijmegen/).
De uitvoering gaat in februari starten. Met onderstaande informatie van het projectteam willen we jullie graag alvast informeren over het open gaan van een voucherregeling in februari. Dit biedt jullie ook de gelegenheid om jullie leden hierover te informeren.
Zodra de website online gaat en de ondernemers zich kunnen gaan inschrijven zal het bedrijfsleven daar ook verder over geïnformeerd worden via diverse digitale kanalen.

Als u vragen heeft over onderstaande dan hoor ik die graag!

In februari 2021 wordt gestart met de voucherregeling van de MKB-deal Sm@rt Together in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen. Ondernemers die voor het behouden en/of vergroten van hun omzet of marktbereik willen digitaliseren, kunnen gebruik maken van deze regeling. Hieronder staat kort een eerste uitleg van de regeling (wijzigingen voorbehouden). De exacte vouchervoorwaarden zullen tzt op de website worden gepubliceerd:

 • MKB-ondernemers kunnen een voucher aanvragen voor digitalisering van hun onderneming. Vouchers kunnen alleen besteed worden aan digitalisering van de onderneming die bijdraagt aan het behoud of het vergroten van de omzet en/of het marktbereik;
 • De MKB-onderneming en de leverancier van de dienst moeten gevestigd zijn in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen;
 • Vouchers hebben een maximum bedrag van 2.500 euro;
 • Ondernemers moeten een eigen bijdrage leveren van 50% over het netto bedrag (dus het bedrag zonder BTW). Een paar voorbeelden:
  o   Ondernemer x heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 3.000 euro excl BTW. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 50% dus een bedrag van 1.500 euro
  o   Ondernemer y heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 5.000 euro excl Btw. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 50% dus een bedrag van 2.500 euro
  o   Ondernemer z heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 10.000 euro excl Btw. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 2.500 euro.
 • De offerte van de leverancier van de digitalisering moet direct bij de aanmelding in het formulier worden meegestuurd.
 • Vouchers worden pas uitbetaald, na uitvoering (bewijs) en betaling van de factuur aan de leverancier.
 • De exacte randvoorwaarden zullen tzt op de website worden gepubliceerd. Alleen de randvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd zijn van toepassing.
 • Ondernemers die gebruik willen maken van een voucher, kunnen zich – zodra de aanmeldingsperiode start – via de website smarttogether-arnhemnijmegen.nl aanmelden. Zij moeten dan een digitaal aanvraagformulier invullen.
 • Bij de uitvoering wordt gekeken naar de geografische verdeling over de verschillende gemeenten.
 • MKB ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een voucher zolang het budgetplafond van de regeling nog niet is bereikt.

 Heeft u belangstelling voor deelname aan de voucherregeling, dan kunt een mailtje sturen naar info@smarttogether-arnhemnijmegen.nl .

Kort voordat de regeling opengaat, zult u dan een email ontvangen, zodat u direct kunt reageren en het aanmeldformulier invullen.

Pepijn Bos
senior Bestuursadviseur economie
pepijn.bos@arnhem.nl