Nieuws

Vooraankondiging ALV / Bijeenkomst 7 november

Op maandag 7 november vindt er voorafgaand aan de OKA bijeenkomst een ALV plaats. Ronald de Jonge zal de jaarrekening presenteren. Er worden 2 nieuwe bestuursleden voorgedragen en vervolgens houden we een bijeenkomst in samenwerking met Rudius Vastgoed en Energy Bridge.

Thema die avond is: Impact energieprijzen op bedrijfshuisvesting.