Nieuws

Reactie OKA verhuizing moskee

In de De Gelderlander een artikel over de verhuizing van de Aya Sofia-moskee naar het bedrijventerrein aan de Westervoortsedijk.
In het artikel wordt gerefereerd aan OKA, echter wij krijgen niet de kans om uitgebreid toe te lichten waarom wij tegen deze verhuizing zijn. Lees hieronder ons standpunt.
OKA is inderdaad zuinig op de schaarse bouwgrond voor bedrijven. De gemeente zelf erkent het tekort aan bouwlocaties. Er is belangstelling genoeg voor het kavel.
OKA wijst erop dat juist onderhavige locatie geschikt is voor de gewilde situatie dat werken en wonen dicht bij elkaar ligt. Dit betekent minder verkeersbewegingen met de auto. De gemeente laat hier een kans liggen haar eigen duurzaamheidsplannen te realiseren.
Een moskee vestigen in een bestaand gebouw is een meer duurzame oplossing. Er zijn door OKA, op verzoek van de wethouder van economische zaken concrete alternatieven aangedragen.
Er zijn natuurlijk best alternatieve locaties te vinden in Arnhem. De moskee wil zich echter op een prominente plek in de stad vestigen en dat heeft het vinden van een locatie in de afgelopen 10 jaar uiteraard moeilijk gemaakt.
De omliggende bedrijven zijn terecht bang voor parkeeroverlast. Die overlast bestaat nu al op deze locatie. Dat een ‘gezocht argument’ noemen, zoals de Raad van Kerken doet, voegt inhoudelijk niets toe aan de discussie.
Wij hebben ons standpunt al eerder bekend gemaakt bij de gemeente Arnhem en trekken hierin samen op met STAB – Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen

Zie ook artikel Gelderlander 4 november 2020