LeukOmteLeren Weekendschool.


INHOUD

Weten wat je kunt en wat je wilt, dat motiveert. Uitgaan van wat wel kan, talenten verkennen in een driejarig traject. Dat biedt LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud. Deze kinderen zitten op een van de scholen die onder het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem vallen. Kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat de jongeren een bredere blik krijgen op eigen mogelijkheden.

Als volwassene vergeten we soms hoeveel we van kinderen kunnen leren. Een verfrissende kijk op ondernemerschap door de ogen van de leerling! Vele bedrijven en organisaties uit Arnhem en omgeving ondersteunen de Weekendschool, naast een financiΓ«le bijdrage, door een bedrijfsbezoek mogelijk te maken of door werknemers de kans te bieden de rol van begeleider te laten vervullen en op deze manier invulling te geven aan het eigen MVO-programma.

Met Arnhem, als stad in beweging, is er voor ondernemers een kans om de ambities van jongeren te begrijpen en de talenten te ontdekken. De jongeren van nu zijn de toekomstige klanten en medewerkers en ook vanuit die insteek een mogelijke verrijking van de eigen organisatie.

De Stichting LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem wordt ondersteund door de gemeente, de woningbouwcorporaties en het Arnhemse bedrijfsleven. Ook een bijdrage leveren? Neem contact op met info@leukomteleren of bel 06-41819603.| www.leukomteleren.nl


AFBEELDINGEN

Weekendschool LeukOmteLeren OKA