De vereniging | De ledenvergadering van de OKA

Op donderdag 20 november wordt de ledenvergadering gehouden.

We zijn vanaf 17.00uur van harte welkom bij de HAN aan de Ruitenberglaan 27 te Arnhem.

De bijeenkomst zal volledig in het teken staan van succesverhalen tussen ondernemers en studenten. Op welke gebieden liggen er over en weer mogelijkheden?


INHOUD

Op donderdag 20 november wordt de ledenvergadering gehouden.

We zijn vanaf 17.00 uur van harte welkom bij de HAN aan de Ruitenberglaan 27 te Arnhem.

De bijeenkomst zal volledig in het teken staan van succesverhalen tussen ondernemers en studenten. Op welke gebieden liggen er over en weer mogelijkheden?

Het studentenbedrijf Knife Cleaner zal toelichten hoe het hen vergaat binnen hun eigen bedrijf.

Daarna zullen we meer te weten komen over het Powerlab. Een experience center op het gebied van duurzame elektrische energie waarbinnen scholieren, studenten en bedrijfsleven samen werken en samen leren. Tot slot komt een van onze leden aan het woord, De Kabath. De Kabath heeft een multidisciplinair studententeam in de organisatie gehad die het bedrijf hebben doorgelicht. Ze zijn gekomen met een nieuw commercieel- en financieel plan.

Ook zal deze ledenvergadering de begroting 2015 besproken worden. Peter de Haan, penningmeester OKA, zal een toelichting geven op de begroting voor volgend jaar.

Ter voorbereiding op de vergadering treft u hierbij de begroting aan.

Concept_begroting_2015_OKA


AFBEELDINGEN

OKA XL Openlucht Museum Arnhem (9)