Prikbord

Ontwikkeling Nieuwe Haven

Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Arnhem de visie op de Nieuwe Haven vastgesteld. Het besluit heeft als doel om de binnenvaart meer gebruik te laten maken van de Nieuwe Haven. Daarvoor moet een aantal stappen worden gezet. René Huls, houdt zich hier als projectleider mee bezig en geeft aan dat deze ontwikkeling van belang is voor bedrijven  in Arnhem en de regio. Hij is bezig met een onderzoek en heeft een aantal vragen aan ondernemers. Lees meer over de ontwikkeling van de NIeuwe Haven.. In het document staat hoe je René Huls kan bereiken.

ontwikkeling NIeuwe Haven