Prikbord

Omgevingsvisie/Koersdocument

Half september is het koersdocument voor de Omgevingsvisie door het College vastgesteld. Het koersdocument  benoemt de ruimtelijke opgaven voor Arnhem en laat tevens een aantal prikkelende ontwikkelrichtingen zien.  De gemeente Arnhem vindt het belangrijk om te weten hoe leden van OKA kijken naar deze richtingen. Is er herkenning bij de scenario’s? Zijn er alternatieven? Voor welke keuzen staat de stad? Kortom: in een overleg koppelen zij graag de ambities uit het koersdocument aan de economische thema’s voor de stad.

Het doel van deze richtingen is:

  • om met elkaar in gesprek te gaan over de juiste koers voor de stad.
  • om samen te verkennen waar kansen liggen om het economisch klimaat te verbeteren
  • waar het kan schuren met andere belangen als het gaat om de ontwikkeling van de stad.

De uitkomsten van het gesprek wordt meegenomen als input voor de concept-omgevingsvisie die we in Q1 2021 gaan opstellen.

Ter voorbereiding  vragen wij vast  kennis te nemen van het koersdocument via de link. https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/omgevingswet/Omgevingsvisie/Koersdocument_meedenken_over_de_Omgevingsvisie

Via deze link heb je ook de mogelijkheid om de zogenaamde koerswijzer in te vullen. Dit is een digitale enquêtetool die inzicht geeft welke ontwikkelscenario het beste bij u past. Deze tool is wijd verspreid via sociale media en ingezet om alle Arnhemmers in verbinding te brengen met de opgaven uit de toekomstige omgevingsvisie.

Geef je op om in een, exclusief voor OKA georganiseerde bijeenkomst, je ideeen en visie te delen. De bijeenkomst vindt plaats in januari 2021. Mail naar: info@oka.nl, onderwerp koersdocument Ruimtelijke opgaven.