Nieuws

Mobiliteit in Arnhem is beste oké

Natuurlijk kan het op details altijd beter, maar in de basis is de mobiliteit in Arnhem eigenlijk best oké. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis in opdracht van het OKA. Toch zijn er ook aanbevelingen: betrek Zuid meer bij de stad en ontwikkel een extra treinstation tussen Velperpoort en Westervoort.
Inleiding:
Het OKA vroeg recent aan Arcadis om een analyse te maken van de bereikbaarheid van onze stad. Binnen onze vereniging zijn er namelijk zorgen over de bereikbaarheid van de regio Arnhem en de weerslag die dit kan hebben op het economische vestigingsklimaat. Uit het rapport van Arcadis blijkt dat het beter kan, maar de uitgangssituatie zeker niet slecht is.
Verbeteringen:
Natuurlijk kunnen er ook veel dingen beter.
• Allereerst is het van belang om Noord en Zuid beter met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door een extra brug aan te leggen, en door meer snelfietsroutes aan te leggen. Ook kan Kronenburg, dat nu ook al een flinke regionale functie heeft, meer bij het stadscentrum betrokken worden. Ten slotte kan ook bedrijvigheid verplaatst worden van traditionele hubs in Noord (IJsseloord, ’t Broek, IPKW, Westervoortse Dijk) naar Arnhem-Zuid.
• Instellingen voor vervolgonderwijs zitten te veel verspreid door de stad, en bovendien op lokaties die met het OV vaak lastig bereikbaar zijn. Wellicht is het veel logischer om opleidingen en studenten meer in het centrum te clusteren. Een plek die door Arcadis geopperd wordt is de WTC-toren.
• Het is, zowel voor mensen die willen werken als voor hen die willen consumeren, belangrijk dat de ketenmobiliteit wordt verbeterd. Dat vraagt dus om goede overstapfaciliteiten van auto naar OV of fiets via diverse hubs in de stad. Denk ook aan uitbreiding van fietsparkeerplekken en -aanbod rondom P&R, P&B, OV-knooppunten, OV-haltes en werklocaties.
• We hebben het er al een jaar of twintig over, maar er kan ook anders gewerkt worden. Niet in elke sector is het belangrijk dat het hele bedrijf om stipt negen uur begint. Via werkgevers kan ingezet worden op thuiswerken, of op andere tijdstippen. Corona kan hierin trouwens als katalysator worden gebruikt.

Een samenvatting van het rapport tref je hier aan: Strategische visie mobiliteit Arnhem presentatieversie

Mocht je de hele rapportage willen lezen stuur dan een mail naar info@oka.nl